Stockholms Läns Landsting

PRESSINBJUDAN - Seminariedag om Genusmedicin II

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:11 CEST

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning


Stockholms läns landsting arrangerar en heldag med föredrag och debatt om genus och biologi inom sjukvården.

Tid: Tisdagen den 2 maj, kl. 9.00 – 16.30
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Kungsholmen

Lyssna på ledande forskare inom olika omåden, samt Stockholms läns landstingsdirektör och landstingspolitiker.

Programmet bjuder bland annat på föreläsningar kring ämnena:

· Kvinno- och manshjärtan, professor Karin Schenck-Gustafsson
· Symptom vid borrelia, distriktsläkare Louise Bennet
· Patientens rättigheter, landstingsdirektör Sören Olofsson
· Fortsättningen på det uppmärksammade Tvättsäcksprojektet, läkare Filippa Nyberg
· Genus och farmaka, professor Ulf Bergman
· Genus och tumörutveckling, professor Lennart Eriksson


Ni finner hela seminarieprogrammet i bilagan.

För mer inforamtion, kontakta:
Birgitta Evengård, jämställdhetsansvarig, Stockholms läns landsting,
08-737 50 16


------------
Anders Fridell
Presschef
Landstingsstyrelsens förvaltning
Stockholms läns landsting
08 - 737 42 02, 070 - 737 42 02
anders.fridell@sll.se

Box 22550
104 22 StockholmAdress: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Osa senast den tisdag 26 april till ewa.mjoberg@sll.se
Kaffe serveras från 08.30 utanför Landstingssalen.

Konferensprogram
Tisdag 2 maj 2006
9.00–16.30
Landstingshuset
JÄMSTÄLLD VÅRD
GENUS MEDICIN II
9.00 Inledning av Birgitta Sevefjord, landstingsråd (v)

BLOCK I
Moderator: Karin Schenck-Gustafsson
9.15 Genustänkandet på Socialstyrelsen Birgitta Hederstedt, planeringsdirektör.
9.45 Den kvinnliga och manliga patientens rättigheter
Sören Olofsson, landstingsdirektör.
10.00 Jämställda klagomål
Ingrid Osika, nationalekonom, Tema Genus Linköpings universitet.
10.30 Kaffe serveras
10.50 Genus och farmaka Ulf Bergman, professor, Karolinska Huddinge
Johanna Ulfvarson, sjuksköterska SÖS
11.20 Jämställd vård Birgitta Evengård, läkare, Karolinska Huddinge

BLOCK II
Moderator: Birgitta Evengård
11.40 Tvättsäcksprojektet fortsättning, Filippa Nyberg, läkare
11.55 Kvinno- och mansbråck
Anders Kald, läkare, Universitetssjukhuset, Linköping
12.10–13.10 Lunch
13.10 Borrelia i huden hos kvinnor och män
Louise Bennet, distriktsläkare, Blekinge
13.30 Kvinno- och manshjärtan
Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Solna
13.45 Houpe projektet Ann Fridner, psykolog, Karolinska Solna
14.00 Naturen föredrar kvinnor Andreas Jacks, läkare, Karolinska Huddinge
14.10 Genus i zoologi Åsa Nilsonne, läkare och författare, KI
14.30 Kaffe serveras
14.50 Genus och tumörutveckling
Lennart Eriksson, professor, Karolinska Huddinge
15.05 Är gener genus-neutrala? Nancy Pedersen, professor, tvillingforskare
15.25 Genus/kön i medicinsk utbildning Jenny Körlin, medicinstudent med flera,
15.40 Paneldiskussion
Birgitta Sevefjord (v), Inger Ros (s), Pia Lidwall (kd), Chris Heister (m)
16.15 Avslutning Birgitta Evengård och Karin Schenck-Gustafsson
Välkommen!

Birgitta Evengård Karin Schenck-Gustafsson
Jämställdhetsansvarig Koordinator Centrum Genusmedicin
Koncernstaben Karolinska Institutet