Regionförbundet Örebro

Pressinbjudan - Seminarium: Byggklara tomter i nio av regionens tolv kommuner och ändå byggs det för få attraktiva bostäder - varför?

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 08:42 CEST

Det byggs för få attraktiva bostäder i Örebroregionen trots att det finns byggklara tomter för villor och flerbostadshus i nio av regionens tolv kommuner. Det visar en sammanställning gjord av Regionförbundet Örebro. För att öka kunskapen om hur man kan bryta den negativa utvecklingen arrangerar Regionförbundet Örebro ett seminarium för att diskutera vilka lokala, regionala och nationella hinder som finns för att bygga bostäder.

Tid: Fredag 12 april klockan 9-12.30 
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Nora och Örebro har byggklar mark medan det inte finns några tomter i Hällefors, Lindesberg och Ljusnarsberg.

Problematiken kring bostadsbyggandet ser också olika ut från kommun till kommun. I Örebro där det finns stor efterfrågan byggs det generellt för lite för att möta marknadens behov medan det i andra kommuner kan finnas både tomma lägenheter och efterfrågan på bostäder samtidigt. Detta beror på att de befintliga lägenheterna inte fyller de önskemål och krav som idag finns på boende. I många kommuner finns också stora behov av att anpassa bostäder för en åldrande befolkning.

Seminariet är en del av projektet ”Bättre bostadsförsörjning i Örebro län” som drivs av Regionförbundet Örebro i samarbete med regionens kommuner. Deltar gör bland annat Sveriges Byggnadsindustrier som ska ge marknadens bedömning, Bergslagens Sparbank som ska tala om regional lånepolicy samt representanter från byggbranschen och regionen i Dalarna där man på olika sätt arbetat framgångsrikt med att få till nybyggnation. Även Sveriges Kommuner och Landsting kommer att belysa frågorna ur ett nationellt perspektiv.

Cirka 120 politiker, tjänstemän och andra aktörer är anmälda. Journalister är välkomna att delta under hela seminariet.

För mer information: 

Hans Bergh-Nilsson, projektledare, Regionförbundet Örebro
Telefon 019-602 63 67
E-post hans.bergh-nilsson@regionorebro.se

Peter Åslund, enhetschef Hållbar Samhällsbyggnad, Regionförbundet Örebro
Telefon 019-602 63 21
E-post peter.aslund@regionorebro.se 

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.