AFA Försäkring

Pressinbjudan - seminarium "Förebygga mobbning på arbetsplatser inom vård och omsorg"

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 12:00 CET

Hur förebygger man mobbing på arbetsplatser inom vård och omsorg? Margaretha Strandmark professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, leder ett forskningsprojekt som AFA Försäkring stödjer med 5 000 000 kronor.

Forskningsprojektet ska i samverkan med slumpmässigt utvalda arbetsplatser inom vård och omsorg identifiera mobbningsproblem och rutiner för att åt­gärda dessa. Inom projektet ska man utarbeta ett handlingsprogram samt redovisa hur man arbetat med detta på de arbetsplatser som ingår i studien.

I projektet har man intervjuat nyckelpersoner och fokusgrupper. Resultatet från intervjuerna med nyckelpersonerna visade att mobbning är ett dolt problem som erkänns först i trängda, akuta situationer. I fokusgruppsintervjuerna framkom att chefens samarbete med medarbetarna och organisationen är avgörande för att förebygga och stoppa mobbning.

Vid seminariet redogör Margaretha Strandmark för arbetet med forskningsprojektet som beräknas vara klart slutet av år 2013.

Tid: Måndagen den 11 februari kl. 09.00-10.30
(Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30)
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Webbsändning
Seminariet kommer att webbsändas på www.afaforsakring.semåndag 11 feb kl.09.00 och kommer även kunna ses i vår kanal på YouTube – www.youtube.com/afaforsakring från och med tisdagen den 12 feb kl.13.00

Anmälan till presschef Rolf Eriksson 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se, senast den 8/2.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se