Justitiedepartementet

Pressinbjudan: Seminarium om det gemensamma asylsystemet

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:06 CEST


Den 7 maj 2009 arrangerar Justitiedepartementet ett seminarium om EU:s gemensamma asylsystem och dess fortsatta utveckling under det s.k. Stockholmsprogrammet. Syftet med seminariet är att få ta del av frivilligorganisationernas syn på det arbete som nu pågår inom EU.

Program 7 maj
09.30 - 10.00   Registrering och kaffe

10.00 - 10.15   Inledningsanförande av migrationsminister               Tobias Billström

10.15 - 11.15   Några organisationers syn på det                        gemensamma asylsystemet.

               Paneldeltagare:
               Liv Feijen, UNHCR
               Bjarte Vandvik, European Council of Refugees            and Exiles (ECRE)
               Michael Williams, Flyktinggruppernas och                Asylkommittéernas Riksråd (FARR)
               Carin Bratt, Justitiedepartementet

11.15 - 12.00   Frågor och diskussion

12.00 - 12.15   Avslutande kommentarer

Moderator:      Thomas Gür


Bakgrund till seminariet
EU-kommissionen har sedan i november 2008 presenterat förslag till ändringar i ett antal av de rättsakter ska utgöra grunden i EU:s gemensamma asylsystem. Arbetet med att få till stånd ett gemensamt asylsystem kommer att få stort utrymme under det svenska ordförandeskapet i EU i höst. Parallellt med detta arbete kommer det svenska ordförandeskapet att driva förhandlingar om ett nytt femårsprogram för det rättsliga- och inrikes området, det s.k. Stockholmsprogrammet. I det ingår frågan om den fortsatta utvecklingen av det gemensamma asylsystemet

Tid och plats:
Torsdag 7 maj kl. 09.30-12.15
Aulan, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70

Presslegitimation och föranmälan krävs, se presskontakt.

Välkomna!Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84