Finansdepartementet

Pressinbjudan: seminarium om ekonomiska möjligheter i Östersjöregionen, Stockholm 20 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:39 CEST

Biträdande finansminister Gunnar Lund inbjuder till seminariet Östersjöregionens möjligheter i ett utvidgat EU.

Östersjöregionen är ett av världens ekonomiskt snabbast växande områden och av stor betydelse för Sverige. Genom utvidgningen är nu alla länderna utom Ryssland medlemmar i EU. Den ökande integrationen öppnar möjligheter att ytterligare öka tillväxten i regionen.

I maj beslutade finansministrarna i Norden, Baltikum, Polen och Tyskland att, på Gunnar Lunds förslag, starta ett policyprojekt för att analysera de ekonomiska möjligheterna i Östersjöregionen. Projektet leds av Erik Berglöf, professor vid Handelshögskolan. Inom ramen för policyprojektet arrangerar Finansdepartementet seminariet The Baltic Sea Region and EU Enlargement Opportunities and Challenges.

Hur kan vi utnyttja de nya förutsättningarna för handel och investeringar i regionen för att skapa hög tillväxt och fler jobb? Finansiell integration i Östersjöregionen betydelse för de finansiella marknaderna? Dessa ämnen ska diskuteras på seminariet.

Deltagare på seminariet är bland andra biträdande finansminister Gunnar Lund, professor Erik Berglöf, professor Karolina Ekholm, TeliaSoneras VD Anders Igel, Scanias VD Leif Östling och Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde. Moderator är Mats Hallgren, Svenska Dagbladet.

Media är välkommen att delta under seminariet.

Program, Östersjöregionens möjligheter i ett utvidgat EU:

13.00-13.30 Registrering

13.30-13.45 Inledning av biträdande finansminister Gunnar Lund

13.45-14.15 EU-utvidgningen möjligheter och utmaningar i Östersjöregionen. Professor Erik Berglöf, Stockholm Institute of Transition Economics

14.15-15.30 Panel 1: Hur kan vi utnyttja de nya förutsättningarna för handel och investeringar i regionen och skapa förutsättningar för en dynamisk ekonomisk utveckling?
Professor Karolina Ekholm, Handelshögskolan i Stockholm,
VD Anders Igel, TeliaSonera
VD Sten Jakobsson, ABB Sverige
VD Leif Östling, Scania

15.30-15.45 Kaffepaus

15.45-17.00 Panel 2: Finansiella marknader och finansiell integration i Östersjöregionen nuläge, framtidsmöjligheter och stabilitetsfrågor
Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen
VD Magnus Böcker, OMX
Vice VD Mats Kjaer, Skandinaviska Enskilda Banken
VD Jon Sigurdsson, Nordiska Investeringsbanken

Gunnar Lund avslutar seminariet


Tid och plats:
Tid: onsdagen den 20 oktober kl. 13.00 17.00
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, Stockholm

Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se