AFA Försäkring

Pressinbjudan - Seminarium om forskning till nytta i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 10:15 CET

Seminarium om AFA Försäkrings FoU-stöd den 30 mars

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Vi är en av Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljöområdet.

Välkommen till ett seminarium om hur AFA Försäkring arbetar med stöd till forskning och utveckling!

Vid seminariet presenteras även vår första stipendiat inom folkhälsoforskning som får 1 000 000 kronor för två-åriga postdoktorala utlandsstudier och vår första årsrapport om vår FoU-verksamhet.

Tid: Fredag 30 mars kl. 10.00-14.00 med avbrott för lunch
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media välkomnas att närvara!
Anmälan senast 28 mars till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se
Begränsat antal platser!  

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Program
InledningMaj-Charlotte Wallin, VD, AFA Försäkring

AFA Försäkrings FoU-stöd -  Utlysningar, berednings- och beslutsprocess, projekt och program, resultatspridning. Hans Augustson, chef FoU-beredningen, AFA Försäkring

Skadedatabasen - en unik kunskapskälla. Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Forskning till nytta i arbetslivet – samtal mellan Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv, Renée Andersson, LO, Ann Lundberg Andersson, PTK, Mats Stenberg, Sveriges Kommuner och Landsting och Christina Petterson, OFR

Presentation av AFA Försäkrings första stipendiat i folkhälsoforskning.

Fem aktuella forskningsprojekt:
Buller inom förskolan
Fredrik Sjödin, doktorand, Högskolan i Gävle

Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid industriarbete Catarina Nordander, överläkare, Lunds universitet

Att förebygga och förhindra arbetshandikapp vid reumatisk ledsjukdom
Lars Alfredsson, professor, Karolinska Institutet

Hälsorisker i samband med produktion av träpellets
Katja Hagström, fil dr, Universitetssjukhuset, Örebro

Hur påverkas chefer när mediadrevet går
Lotta Dellve, professor, Högskolan i Borås

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se