Almega

Pressinbjudan: Seminarium om hur Sverige kan förbli en kunskapsnation

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 15:28 CEST

Välkommen till Almegas seminarium fredagen den 13 april kl 08.00

Under seminariet kommer en ny rapport att presenteras.
Rapporten visar tydligt vilka konsekvenser konkurrenstrycket får för tjänsteföretag, utifrån intervjuer som gjorts med ett antal chefer för viktiga medlemsföretag i Almegas förbund. I rapporten finns en rad förslag från Almega om hur näringspolitiken måste förbättras med hänsyn till de kunskapsintensiva tjänsteföretagens behov.

Sammantaget efterlyser Almega ett helhetsgrepp i näringspolitiken för att skapa bättre förutsättningar för de snabbt växande tjänsteföretagen så att de utvecklar sin verksamhet i Sverige.

Deltagare:

Pär Fors, Sverigechef på CGI samt styrelseordförande IT&Telekomföretagen
Carl Bäckstrand, Vice VD White Arkitekter
Mikael Vatn, Sverigechef Etteplan Sverige AB
Sofia Fölster, Moderaterna, (ledamot i Näringsutskottet)
David Lindvall, Socialdemokraterna (ledamot i Näringsutskottet)
Said Abdu, Liberalerna (ledamot arbetsmarknadsutskottet)
Lena Hagman, chefekonom Almega

Anna Karin Hatt, vd Almega, inleder seminariet

Moderator: Magnus Höij, VD Svenska Teknik och Designföretagen

Fredag den 13 april kl 08.00-09.00 med frukostfika från 07.30

För kontakt:
Presschef Ingrid Hedenvind Brask tel 070 400 35 09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik