Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Pressinbjudan: Seminarium om stöd till barn i missbruksmiljöer

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:11 CET

Elevhälsan tillsammans med all resurspersonal på skolan är viktiga resurser för barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket. Därför vill vi sprida kunskap om barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling. Seminariet är en del av kampanjen Spela roll! och lyfter på vilket sätt vi som vuxna kan samverka för att hjälpa och stötta barn i utsatta situationer.

Tid: Torsdagen den 11 februari 12.30-16.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Bakgrund

Kampanjveckan ”Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Bakom årets kampanj står Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, JUNIS, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika), Stiftelsen Trygga Barnen och Stockholms Läns Nykterhetsförbund.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.