Prevent

PRESSINBJUDAN Seminarium på Marbodal för att minska olyckor på trä- och möbelföretag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:53 CET

Under hösten sker en bred satsning från Trä- och möbelföretagen (TMF), GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch och Prevent för bättre säkerhet, med bland annat fem heldagsseminarier för branschen om säkerhetskultur och tillbudsrapportering. Onsdag 10 november är det dags för Marbodal i Tidaholm.

Dag: 10 november
Tid: 10–16 (Kaffe 9.30)
Plats: Marbodal AB, Marbodal Center, Tidaholm

Träindustribranschen yrken har under flera år tillhört Sveriges farligaste yrken vid sidan av gruvarbete och polisarbete, enligt statistik från AFA Försäkring. En stor del av branschens olyckor leder till bestående skador, främst på händer och fingrar.

Under hösten gör TMF, Trä- och möbelföretagen, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch och Prevent en bred satsning för säkrare arbete genom att arrangera seminarier för att förbättra tillbudsrapporteringen. Det finns också en avsikt att ta fram ett så kallat maskinkörkort.

Marbodal arbetar med att rapportera in till tillbud och olyckor i informationssystemet WIA och använder även detta system för uppföljning. Företaget arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön, bland annat genom centrala och lokala skyddskommittéer.

Marbodal utvecklar och säljer kök i hela Europa. Anläggningen i Tidaholm omsätter drygt en miljard kr per år och har omkring 550 anställda. Marbodal ingår i Nobia-koncernen som totalt har cirka 8 000 anställda.

Bilagor: Statistik allvarliga arbetsskador och långvarig sjukdom träbranschen
Seminarieprogram: ”Minska olyckorna i träindustribranschen”

Kontakt och anmälan: Charlotte Wikholm, projektledare Prevent, 08-402 02 57, charlotte.wikholm@prevent.se
Elin Swärd, HR-ansvarig, 0502 172 33, elin.sward@marbodal.com

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.