Örnsköldsviks kommun

Pressinbjudan - slutkonferens "Hållbart resande" i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 07:35 CEST

Nu summeras projektet ”Hållbart resande” som under perioden 2011-2014 arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning.

Genom projektet har bland annat arbetspendlande bilister erbjudits att testa buss, hållplatsinformation har förbättrats, pendlingsparkeringar har byggts ut och en samåkningswebb har tagits fram. Lockande tävlingar har motiverat många att cykla till jobbet. Ett antal konferenser och kunskapshöjande aktiviteter har genomförts.

Projektet har löpande följts upp och i samband med projektavslutningen presenteras nu en utvärdering.

Slutkonferens 16 september
Media hälsas varmt välkomna till Hållbart resandes slutkonferens tisdag 16 september.  
Arrangemanget äger rum på biografen Palladium, Köpmangatan 3, Örnsköldsvik.

Program
09:30-10:00 Mingel och fika

10:00-12:30 Projektet summeras
Malin Gilbrand, följeforskare från Trivector, redovisar resultat, framgångar och fallgropar med Mobility Management i Örnsköldsviksregionen.
Överlämnande av aktiviteter till ordinarie verksamhet.
Vad händer efter projektet?

Ytterligare information:
Projektledarna Helena Näsström 073 –275 10 83 och Maya Widmark 073 – 397 11 74, kommunledningsförvaltningenÖrnsköldsvik.