FORES

Pressinbjudan: Social housing, barn i migrationsprocessen och klimatförnekelse som politisk rörelse

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 09:30 CET

Nästa veckas seminarium på Fores

Fores välkomnar dig som journalist till nästa veckas seminarier. Efter samtalen finns det möjlighet att intervjua panellisterna, se kontaktuppgifter längst ner. Klicka på rubriken för mer information. Varmt välkommen!

EKONOMI
18 feb: Borde Sverige införa social housing, och i så fall hur?
Vad är social housing och vad kan bostadssystemet tillföra Sverige idag? Detta diskuteras under lanseringen av Fores rapport En social bostadssektor i Sverige? skriven av Anna Granath Hansson. Medverkar gör även Micael Nilsson, Boverket, Martin Lindvall, Fastighetsägarna och Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta. Samtalet modereras av Andreas Bergström, tf vd, Fores.

MIGRATION
19 feb: Barn och unga i migrationsprocessen
En stor enighet råder kring vikten av barnets bästa, men hur ska detta prioriteras i migrationsprocessen? I panelen sitter Louise Dane, doktor i offentlig rätt, Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF och Elisabeth Dahlin, barnombudsman. Modererar gör Therese Lindström, programchef Migration och integration, Fores

KLIMAT
20 feb: Demokratin i klimatkrisens tid
Med forskning som utgångspunkt djupdyker vi i klimatförnekelse som politisk rörelse. Vilka utmaningar ställer klimatkrisen på vårt demokratiska styrelseskick? Medverkar gör bland annat Lorentz Tovatt (MP), klimat- och energipolitisk talesperson, Louise Meijer (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson och Marlene Burwick (S), riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet. Samtalet modereras av Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores.

Kontakt

Är du intresserad av en intervju med någon av paneldeltagarna i samband med seminariet? Vänligen kontakta

Andrea Sjögren Karlsson, kommunikatör, Fores
​E-post: andrea.sjogrenkarlsson@fores.se
​Tel: 070 781 59 69

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se