SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Pressinbjudan: Sociala företag vidgar arbetsmarknaden - Mässa i Sundsvall 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:04 CET

Sociala företag skapar arbete åt de människor som annars skulle ha stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden på grund av olika arbetsnedsättningar eller långtidssjukskrivning. Sociala företag är ingen självklarhet som alternativ för den grupp människor som har någon form av arbetshinder, men det borde vara det. Kunskapen om denna företagsform varierar, bland regerande politiker, myndigheter och personer som skulle kunna arbeta i sociala företag. På denna mässa presenteras företag och organisationer samt myndigheter som engagerat sig i socialt företagande.

Delaktighet i sociala företag stärker deltagarna som person och medborgare. Regeringen har satsat resurser på denna företagsform, men i Sundsvall tas nu steget fullt ut och det arrangeras en mässa för sociala företag från mellersta Norrland. 14 företag samt 7 organisationer och myndigheter finns på plats för att svara på dina frågor.

Välkommen till en presskonferens där det sociala företagandet visas upp som alternativ till arbetslöshet och utanförskap samt visar på samhällsvinsten med denna företagsform.

Öppetider: Mässan är öppen klockan 9.00 – 15.00

Klockan 9.30 João Pinheiro från Sundsvalls kommun samt Eva Johansson från Tillväxtverket talar från scenen.

Seminarier kan besökas klockan 11.00-12.00 samt 14.00-15.00.

Empowerment och delaktighet – vad är det, hur skapas det och hur upp­rätthålls det? Lokal: Rum 5

Från ord till handling – så startade vi vårt sociala företag. Lokal: Tingsalen

Socioekonomiska bokslut - visar vilka vinster samhället och människan gör. Lokal: Rådmannen

Goda exempel på sociala företag. Lokal: Lilla Kommitté

 

Tid och plats för presskonferens: Den 26 februari, klockan 13.00, Stadshuset i Sundsvall.

Kontakt information: SKOOPI, Eva Carlsson, 0708 52 10 70, E-post: eva.carlsson@skoopi.coopwww.skoopi.coop                          

Plattform för socialt företagande i Sundsvall, Jenny Sellén, 0703 82 91 64, E-post: jennysellen@yahoo.se

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop