Socialdepartementet

Pressinbjudan: Solna redovisar drogvaneundersökning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 16:46 CEST

Under våren 2003 har en enkätundersökning genomförts i tolv kommuner i Sverige. Vid en pressträff presenteras Solnas enkätresultat och kommunens utvecklingsplan diskuteras.

Tid: Tisdagen den 2 september kl. 11.15
Plats: Stadshuset i Solna, sammanträdesrummet 5 tr

Ungdomar i åk 9 i Solna svarar att de i större utsträckning använt narkotika än genomsnittskommunen. Drygt 2 procent har använt marijuana eller hasch den senaste månaden och drygt 5 procent det senaste 12 månaderna. Denna trend gäller även gymnasiets åk 2, där bruket under de sista 30 dagarna dock ligger något lägre. Vuxna solnabor uppger att de i högre grad använt både hasch/marijuana eller annan narkotika än genomsnittskommunens invånare. Det är några av resultaten från enkätundersökningen.

Solna en av sex försökskommuner
Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå är sex kommuner som valts ut för att delta i ett treårigt utvecklings- och forskningsprojekt som initierats av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén. Syftet är att stödja arbetet i de valda kommunerna men också att få en svensk utvärdering av det förebyggande arbetet som kan spridas till övriga kommuner och även internationellt.

För information om enkätundersökningen kontakta:
Ann Gotting-Veide, samordnare i Solna stad, tfn 08-734 20 49 Sven Andréasson, forskningsledare vid FHI, tfn 070-484 88 55

Läs mer om satsningen på www.mobilisera.nu/kommuner

Maria Renström, Prevention
08-405 31 80

Anna Liedbergius, Informatör
08-405 27 81, 070-355 27 81