Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Pressinbjudan: Spelar det någon roll vad vi gör?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 11:00 CET

  • Alltför många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket, endast ett fåtal nås av kommunernas stödgrupper
  • Forskning visar att skolpersonal som får utbildning i att tidigt upptäcka barn som far illa också i större utsträckning gör det, endast ett fåtal skolor erbjuder personalen den typen av utbildning
  • Ett övergripande mål i regeringens strategi för 2011-2015 är att barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

Detta är några utgångspunkter i ett frukostseminarium som arrangeras:

Tid:  Måndagen den 10 februari kl 8-10
Plats:  Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm, karta

Seminariet är kostnadsfritt. Vill du ha frukost vill vi ha din anmälan senast den 7 februari till bo.blavarg@erstadiakoni.se.

Program
8.00-8.30   Frukost serveras
8.30-8.40   Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vändpunkten, hälsar välkommen
8.40-9.00   Ulrik Lindgren, Socialdepartementet, inleder
Är politiskt sakkunnig hos Barn- och äldreminister Maria Larsson, som är ansvarig för regeringens ANDT-strategi
9.00-10.00  Panelsamtal mellan forskare, politiker och praktiker:
Marie Ljungberg-Schött
(M), Stockholms stad
Ledamot kommunfullmäktige, Ledamot Socialnämnden
Jackie Nylander (V), Stockholms stad
Ledamot kommunfullmäktige, Ledamot Socialnämndens individutskott
Håkan Leifman, forskare/direktör CAN
Har tidigare släppt rapportenBarn i missbruksmiljö: en studie kring policy och praktik på svenska skolor” och som i vår släpper en rapport om barn till patienter inom missbruks- och beroendevården
Mats Ramstedt
, forskare/chef STAD
Släpper en rapport om svenska folkets ANDT-konsumtion och dess konsekvenser för andra.
Bo Blåvarg, Verksamhetschef Ersta Vändpunkten

Bakgrund

Den 10 februari inleds årets uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen går under namnet Spela roll! och målgrupp för årets vecka är politiker.Runt om i landet arrangeras aktiviteter under hela vecka 7 (10-16 februari) och en del av dem är listade i kalendariet på www.duspelarroll.se. Bakom årets kampanj och frukostseminariet står Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå Bandet, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NBV, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Trygga barnen och UNF.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande rapporter är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.