Linköpings kommun

Pressinbjudan: Ställ frågan och välj giftfritt när du handlar

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:08 CEST

För andra året i rad kan Linköpingsborna träffa miljökontoret för att få tips om hur man som konsument ställer krav på information om farliga ämnen och kemikalier i varor.

Farliga ämnen i varor är ett växande problem och många kemikalier kan vara negativa för hälsan och miljön. Barn och unga är särskilt känsliga.

Tisdag 27 maj klockan 13.00 – 15.00 finns personal från miljökontoret på olika platser på  Tornbyområdet för att informera om konsumenters rätt att få veta vad varor innehåller.

I dag finns inga märkningskrav för varor, vilket gör det svårt för konsumenten att avgöra om varan innehåller farliga kemikalier. Miljökontoret i Linköping genomför just nu en kampanj för att sätta fokus på dessa frågor.

– Genom att konsumenter vågar fråga i butikerna skapas ett konsumenttryck, som når ända till dem som är ansvariga för tillverkningen av varan. Kunskapen hos butikerna som säljer varorna ökar också, säger miljöskyddsinspektör Jimmy Roslund som är ansvarig för kampanjen. Kampanjen ska underlätta för konsumenterna att våga ställa frågan och har även genomförts i Stockholm och Göteborg.

I EU:s  gemensamma kemikalielagstiftning Reach-förordningen finns ett informationskrav kopplat till farliga ämnen i varor. Innehåller en vara mer än 0,1 procent av något av de ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen har konsumenten rätt till den informationen inom 45 dagar. Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön.

För mer information kontakta Jimmy Roslund, miljökontoret, telefon 013-26 34 38

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.