LRF i Västra Sverige

Pressinbjudan Staten klarar inte den egna naturvården

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2018 12:13 CEST

Stora resurser läggs varje år på att bilda naturreservat. Men när skötseln av dessa granskas så visar det sig att staten inte förmår leva upp ens till sina egna målsättningar. Det saknas både pengar och personal och ”skötselberget” blir allt högre.

-Det är anmärkningsvärt att staten bildar nya reservat när man inte förmår ta hand om de befintliga, säger Erik Evestam, äganderättsexpert på LRF

Ett exempel är Gert Öjerskogs mark som löstes in till Svartedalens naturreservat. Där skulle skogen skötas och stigar anläggas men på 22 år har ingenting hänt. Han är nu mycket besviken och undrar vilken kvalitet vi egentligen får för naturvårdsbudgeten.

Välkommen till en träff i ett reservat där vi visar hur statens naturvård fungerar i praktiken.

Medierna hälsas välkomna till Gert Öjerskog för att ta del av LRF rapport om skötseln i våra naturreservat.

Dag: måndagen den 16 juli
Tid:Klockan 10.00
Plats: Bäcks Handel, Bäck 155, 442 92 Romelanda

Medverkande:

Gert Öjerskog, markägare

Bjarne Färjhage, ordförande LRF:s kommungrupp Lilla Edet

Erik Evestam, äganderättsexpert LRF Västra Sverige

För frågor, kontakta: Erik Evestam

12 juli 2018

Pressinbjudan:

Staten klarar inte den egna naturvården

Stora resurser läggs varje år på att bilda naturreservat. Men när skötseln av dessa granskas så visar det sig att staten inte förmår leva upp ens till sina egna målsättningar. Det saknas både pengar och personal och ”skötselberget” blir allt högre.

  • -Det är anmärkningsvärt att staten bildar nya reservat när man inte förmår ta hand om de befintliga, säger Erik Evestam, äganderättsexpert på LRF

Ett exempel är Gert Öjerskogs mark som löstes in till Svartedalens naturreservat. Där skulle skogen skötas och stigar anläggas men på 22 år har ingenting hänt. Han är nu mycket besviken och undrar vilken kvalitet vi egentligen får för naturvårdsbudgeten.

Välkommen till en träff i ett reservat där vi visar hur statens naturvård fungerar i praktiken.

Medierna hälsas välkomna till Gert Öjerskog för att ta del av LRF rapport om skötseln i våra naturreservat.

Dag: måndagen den 16 juli
Tid:Klockan 10.00
Plats: Bäcks Handel, Bäck 155, 442 92 Romelanda

Medverkande:

Gert Öjerskog, markägare

Bjarne Färjhage, ordförande LRF:s kommungrupp Lilla Edet

Erik Evestam, äganderättsexpert LRF Västra Sverige

För frågor, kontakta: Erik Evestam 070-288 99 95

Bjarne Färjhage 070- 513 46 91

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. De gröna näringarna står för 7 procent av Sveriges BNP. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Läs mer på www.lrf.se

Bjarne Färjhage 070- 513 46 91


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. De gröna näringarna står för 7 procent av Sveriges BNP. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Läs mer på www.lrf.se 

Bifogade filer

PDF-dokument