Fackförbundet ST

PRESSINBJUDAN Statistik för Västra Götalands län: Statliga chefer om jämställdhet och mångfald

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:53 CET

För första gången i en stor SCB-undersökning svarar chefer på vad de anser om jämställdhet och mångfald i statliga myndigheter, högskolor, universietet, affärsverk och statliga bolag. Välkommen när Fackförbundet ST presenterar resultaten för Västra Götalands län, där 551 chefer svarade.

Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och omfattar totalt 82 frågor. En postal enkät har gått ut till 5 347 chefer, varav 3 851 chefer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Insamlingen skedde i februari och mars i år. Första delen, som inriktade sig på chef- och ledarskap, presenterades i maj i år. Nu presenteras den andra och sista delen som handlar om jämställdhet och mångfald.

TID: tisdagen den 7 november kl 11.00

PLATS: Fackförbundet STs kontor, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Rapporten för "rikstotalen" med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). Efter presskonferensen kommer även siffrorna för länet att presenteras på hemsidan.

VÄLKOMMEN!

För mer information, välkommen att kontakta:
- Christina Lönnborg, enhetschef, ST, tel 070 518 53 36
(T f presskontakt, ST, tel 070 314 52 73)

OBS! namnbytet till Fackförbundet ST!

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST.
Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org