Försvarsdepartementet

Pressinbjudan: Statssekreterare Håkan Jevrell presenterar genomförandegruppens arbete

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:51 CEST


Under år 2008 har en genomförandegrupp, ledd av Försvarsdepartementet, arbetat fram förslag på effektiviseringar av materielförsörjningen. Effektiviseringarna sker genom att vissa materialprojekt avbryts eller reduceras och andra planerade projekt inte kommer till stånd. Regeringen föreslår att delar av de frigjorda medlen ska användas till att stärka förbandsverksamheten.

Genomförandegruppen har även identifierat en effektiviseringspotential i stödverksamheterna i försvaret.

Statssekreterare Håkan Jevrell presenterar genomförandegruppens arbete:

Medtag presslegitimation.

Välkomna!Tid och plats:
Tid: Torsdagen den 18 september kl. 14.30.
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm.


Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30