Statens folkhälsoinstitut

Pressinbjudan - Studenters hälsa och drogvanor

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:41 CEST

Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut ordnar en konferens om varför högskolan bör bry sig om studenters alkoholvanor och hälsa. Bland annat presenteras en ny nationell kartläggning av studenters drogvanor.

Representanter för media inbjuds att närvara.

Tid: torsdag 2 april, kl. 9.00 - 16.30
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Ur programmet:

-
Hur påverkar alkohol hjärnan och vilken betydelse kan det ha för inlärning och studieresultat?

- I vilken omfattning använder studenter alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat - en nationell kartläggning.

- Resultat ur forskningsstudie kring strukturerat alkoholförebyggande arbete vid Luleå universitet.

- Studiesociala kommittén - vad föreslår man för framtiden?

- Hur har det gått - presentation av erfarenheter från arbetet vid de så kallade utvecklingshögskolorna, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad.

Svenska studenter ser festande och drickande som en normal del av studentlivet. Det finns en koppling mellan å ena sidan studiepress, möjligheten att styra sitt liv, tillfredsställelse av studier och berusningsdrickande av alkohol. Riskbruksprojektets målsättning är att alla universitet och högskolor på sikt utvecklar ett strukturerat drogförebyggande arbete.

För mer information och program:
http://www2.fhi.se/upload/ar2009/konferenser/Hogskolekonf_inbjudan090123.pdf

För ytterligare information:
Elisabet Flennemo, projektledare, Riskbruksprojektet, 070-237 07 66, e-post: elisabet.flennemo@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se