Sunne kommun

Pressinbjudan Sunne vill utveckla de kreativa näringarna

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:55 CEST

I Sunne finns många kända och välbesökta attraktioner - men hur kan de utvecklas och vilka nya produkter och tjänster kan vi hitta för att utveckla Sunnes talang inom kultur-, natur- och upplevelsenäringen?

Frågan ställs till alla som vill vara med och diskutera nu på torsdag 25 september kl 18.30 på Hotel Frykenstrand. Pressen hälsas välkommen.

Workshopen leds av kulturekonomen Tobias Nielsén, tidigare journalist på Expressen, som blivit något av "upplevelseindustrins chefsideolog". Han pratar om vad kulturen och den upplevelsebaserade näringen kan generera för en plats.

Diskussionen utgår från den kulturöversyn som nyligen gjorts i Sunne. Kan vi hitta nya infallsvinklar utifrån det vi har? Lena Gynnemo, Gynnemo Projekt och Information, ger en överblick av rapporten.

Workshopen ingår i det stora EU-projektet "Genius Loci - platsens talang" som drivs av Sunne kommun. Drygt 7 miljoner kronor får Sunne kommun från Nutek ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, från Region Värmland och privata finansiärer för att driva "Genius Loci". Projektet startade 1 september och ska involvera medarbetare i kommunen, medborgare, företag och enskilda eldsjälar.

Beskrivning av "Genius Loci - platsens talang":

Övergripande mål

- utveckla en tillväxtskapande modell genom nya arbetssätt

- stärka samhandling mellan företagare, offentlighet och medborgare

- skapa innovationssystem som bygger på penta helixsamarbete (forskare, företag, offentlig sektor, föreningar och enskilda eldsjälar) där platsens lokala tillgångar tas tillvara

Projektet är inspirerat av det arbete som drivs i Norra Italien. Genius Loci kommer från latin och användes av de gamla romarna för att beteckna "husets ande" som skyddade dess invånare. Numera används begreppet kring klusterutveckling genom den specifika lokala tillgången (platsens talang), till exempel i form av historiskt yrkeskunnande som grund för en regions framgång.

Har du frågor kontakta gärna

Anna Blomquist

Tillväxtstrateg, Sunne kommun

Tel 0565-164 13, 076-128 45 50

anna.blomquist@sunne.se