Health Consumer Powerhouse

Pressinbjudan Svenskt Diabetesindex 2008

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:48 CEST

Nytt index idag: Svensk diabetesvård på elfte plats i Europa

Idag presenterar Health Consumer Powerhouse i Bryssel för första gången en jämförelse av diabetesvården i 29 europeiska länder. I Europa är det stora skillnader i såväl resultat som behandlingsformer. Ovanligt nog hamnar Sverige här utanför tio-i-topp.


Ladda ner rapporten här
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html


Pressinbjudan: vilket landsting har den bästa diabetesvården i Sverige?

Hur ser då diabetesvården ut inom Sverige? Det får vi se den 15 oktober: då redovisas Svenskt Diabetesindex 2008 - en jämförelse av de svenska landstingens diabetesvård (som vi årligen jämförts sedan 2006). Välkommen till denna presentation!


Fyra av hundra svenskar anses ha diabetes, en andel som dessutom ökar. Beroende på livsstil, förebyggande insatser och medicinsk behandling kan många leva länge med sjukdomen, utan komplikationer - medan andra drabbas av biverkningar och förtida död.

Landstingen är olika framgångsrika i sin vård av diabetiker. Svenskt Diabetesindex 2008 jämför diabetesvårdens tillgänglighet, bemötande, konsumentfokus och behandlingsresultat. Totalt ingår 15 indikatorer. Dessa kompletteras med en jämförelse av vilka förändringar som har skett under de tre år som Diabetesindexet har publicerats. Har landstingen blivit bättre?

Svenskt Diabetesindex 2008 kommer att visa att:

  • Inget landsting får full poäng i någon kategori.
  • Bara ett landsting rapporterar mer än 80% av sina diabetiker till Nationella Diabetesregistret.
•I två landsting undersöks mindre än hälften av diabetikernas LDL-kolesterol
  • I sju landsting löper diabetikerna dubbelt så stor risk för fotamputation jämfört med de landsting som har lägst.

- Resultatet i den europeiska jämförelsen som publiceras idag är det sämsta som Sverige haft i något av våra internationella vårdindex, konstaterar Arne Björnberg, forskningschef på Health Consumer Powerhouse. Det tyder att Sverige är betydligt sämre på "vardagsvård" av folksjukdomar än på högt specialiserad vård. Detta gör det än viktigare att på landstingsnivå jämföra vården för diabetiker. Vårdkonsumenterna behöver känna till kvalitetsskillnaderna och vad som erbjuds så de kan göra aktiva och medvetna val.

Svenskt Diabetesindex 2008 presenteras:
Datum: Onsdagen den 15 oktober
Tid: Klockan 0830
Lokal: Health Consumer Powerhouse, Vendevägen 90 ("Åkarnas Hus") ligger synligt från T-banestation Danderyds Sjukhus (250 m gångväg), 150 m från Roslagsbanans station Mörby. Gratis bilparkering (P-skiva) finns framför byggnaden.

Anmälan: senast 10 oktober via: info@healthpowerhouse.com


Det är tredje året i rad som Svenskt Diabetesindex, en jämförelse av diabetesvården ur diabetikernas synvinkel, presenteras av Health Consumer Powerhouse. Diabetesindex 2008 utvecklas av Health Consumer Powerhouse AB och finansieras genom ett ovillkorat utvecklingsanlag från läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Health Consumer Powerhouse är Europas ledande analys- och informationsföretag när det gäller hälso- och sjukvårdsinformation för vårdkonsumenten. Företaget analyserar sjukvårdens verklighet och redovisar resultatet i form av konsumentinformation.

MER INFORMATION

För ytterligare information kontakta
Sonja Lindblad, pressansvarig,
Health Consumer Powerhouse Stockholm.
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com
telefon 0706-53 83 64.


www.healthpowerhouse.com