Svenskt Näringsliv

Pressinbjudan: Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 08:36 CET

Torsdagen den 16 mars publicerar Svenskt Näringsliv årets första konjunkturprognos.

Rapporten Mera SLÖSA mindre SPARA presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster torsdagen den 16 mars klockan 10.00 i lokalen Bakfickan, Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm.

En fortsatt mycket expansiv finans- och penningpolitik spär på efterfrågan i den svenska ekonomin. Hushållens inköp i detaljhandeln, bostadsbyggande och delar av den offentliga konsumtionen ökar. Den snabba strukturomvandlingen inom detaljhandeln och konkurrens från utlandet håller inflationen på en låg nivå. Industrins produktion växer i normal takt, men sysselsättningen i industrin fortsätter att minska. I en särskild analys visas svenska företags långsiktiga sysselsättningsplaner, samt hur löner och sysselsättning påverkas av globaliseringen.

Efter pressträffen kommer prognosen att publiceras i sin helhet på vår hemsida: www.svensktnaringsliv.se

Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år och den senaste publicerades i december.

Tid: Torsdagen den 16 mars, klockan 10.00
Plats: Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm
Lokal: Bakfickan
Medverkande: Stefan Fölster, chefekonom
För mer information, kontakta:
Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03/070-318 31 03
Lars Jilmstad, presschef, tfn 08-553 430 50/070-345 64 36


Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se