Sjukhusläkaren

Pressinbjudan: Symposium om den ojämlika vården

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:23 CEST

Sjukhusläkarföreningen bjuder in till symposium om ojämlik vård. 
Fredagen den 10 september, klockan 10.00-13.00.
Klarasalen,  Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm

Ojämn tillgång på specialister, skillnader i syn på vetenskapliga resultat och hårda grepp över läkemedelsbudgetarna leder till att bostadsorten i många fall avgör tillgång till och kvalitet på sjukvård. Problemet accentueras när patienters överlevnad hänger på tillgång till dyra läkemedel, eller där tidig behandling är central för att stoppa ett sjukdomsförlopp. När läkemedelsbudgetar förs ner på kliniknivå får hälsoekonomiska aspekter stå tillbaka. Exempel:

 

Tack vare biologiska läkemedel kan reumatiker fortsätta arbeta och ha en god livskvalitet. I Västra Götaland kan den behandling som rekommenderas av Svensk Reumatologisk förening inte sättas in på grund av skillnader i synen på vetenskaplig evidens.

 

Höga kostnader för särläkemedel gör att kliniker tvingas välja mellan att rädda liv och att ha kvar personal.

 

PROGRAM

Kaffe och registrering från kl. 09.00.

Moderator:     Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen, överläkare och ortoped.

10.00-10.30      Biologiska läkemedel, effekter och exempel på olikheter mellan landstingen. Johan Bratt, ordförande i Svensk Reumatologisk förening.

10.30-10.50      Särläkemedel. Elisabeth Wallenius, ordförande i Sällsynta Diagnoser

10.50-11.20      Uppföljning av kvalitet i sjukvård – jämlik läkemedelsförskrivning. Rickard Ljung, med. dr och utredare, Socialstyrelsen.

11.20-12.00      Nationell läkemedelsstrategi. Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet.

12.00-12.15      Paus

12.15 – 13.00   Paneldiskussion

Begränsat antal platser. Föranmälan krävs till margaretha.lord@slf.se senast torsdagen den 9 september. Frågor besvaras av Helene Thornblad, kommunikatör, på 070-520 22 24.

 

 Sjukhusläkarföreningen

Yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund

Box 5610, 114 86 Stockholm, Tel 08-7903451

 

 

 

 

Nyheter och debatt från sjukhusvärlden