Svenska kyrkan

Pressinbjudan: Symposium om samerna och Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 16:01 CET

Samiska rådet i Svenska kyrkan och ärkebiskop Antje Jackelén inbjuder till ett symposium om Svenska kyrkans vitboksprojekt och dess konsekvenser – och samtalar om vägen framåt med försoning som mål.
Vid symposiet presenteras också den nya boken ”Samerna och Svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete”.

Vitbokssymposiet äger rum på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons plan, i Stockholm den 23 februari klockan 13-16.

Medias representanter är välkomna: anmäl genom att meddela namn, redaktion och mobilnummer till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se senast onsdag 22 februari kl 12.

Historiska relationer
Svenska kyrkans vitboksprojekt påbörjades 2012 under ledning av professor Daniel Lindmark vid Umeå universitet. Projektet, som har samlat ett trettiotal forskare, har letts av en styrgrupp med representanter från kyrka, akademi och samiskt samhälle. Arbetet har resulterat i två band:

1) ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi”, Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.), Artos 2016.
Läs mer: https://www.svenskakyrkan.se/vitboken

2) Materialet i vitboken har nu sammanfattats i boken Samerna och Svenska kyrkan Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Gidlunds Förlag 2017,som presenteras vid detta symposium. Boken innehåller även texter om försoning, som är tänkta att kunna användas i en försoningsprocess mellan Svenska kyrkan och samerna.

Dokumentation av övergrepp
Parallellt med vitboksprojektet har även pågått ett viktigt dokumentationsprojekt i vilket äldre samer vittnar om erfarenheter från nomadskola och arbetsstuga. Detta material samlades i boken ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka” Minnesbilder samernas skoltid, Svenska kyrkan och Verbum 2015.

PROGRAM:

13:00-14:30
I. VITBOKSPROJEKTETS BAKGRUND OCH ÖVERGRIPANDE RESULTAT
Vitbokens huvudredaktörer Daniel Lindmark och Olle Sundström presenterar bakgrunden till vitboksprojektet, avgörande överväganden i arbetsprocessen och projektets övergripande resultat.

II. VITBOKENS INNEHÅLL: TVÅ PERSPEKTIV
Johannes Marainen: ”Hur har kyrkans registrering av samer påverkat samisk identitet?”
Gunlög Fur: "En kolonial historias konsekvenser"?

14.30 KAFFEPAUS

15:00-16:00
III. HUR GÅR VI VIDARE?Samiska rådets Sylvia Sparrock och Ingrid Inga samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén och teologiska kommitténs tidigare ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm.

Moderator: Nils Henrik Sikku.