Länsstyrelsen i Västernorrland

Pressinbjudan - Temadagen Samhällsbyggande och klimatet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:12 CEST

Tisdag den 21 april anordnar länsstyrelsen en temadag om "Samhällsbyggandet och klimatet". Temadagen äger rum på Teaterns lilla scen i Härnösand och inleds kl 09.30 med anförande av landshövding Bo Källstrand.

Media är välkommen till temadagen.

Program för temadagen.

Klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar. För att klara den stora, för att inte säga gigantiska, förändring som krävs behöver det göras kraftfulla insatser på många områden. Samhällsbyggandet i vid bemärkelse har till stora delar orsakat klimatförändringarna och måste också medverka till att skapa lösningar.

Under temadagen redovisas hur länets energi och klimatstrategi tacklar problematiken. Med goda exempel från länet och utifrån kommer viktiga insatsområden att belysas. Det handlar om persontrafiken, den kommande järnvägstrafiken på Ådalsbanan och Botniabanan, resecentra, anslutande busstrafik, gång- och cykel. En annan viktig del är godstrafiken och dess logistik, terminaler, hamnar, järnvägsspår mm. Bebyggelsens energiförbrukning är en annan mycket viktig frågeställning, klimatsmarta hus och stadsdelar, miljö och energikloka tekniska system.

Att skapa pilotprojekt i länet är viktigt för att stödja näringslivsutvecklingen inom miljöteknikområdet.

Under temadagen kommer det också att redovisas de nätverk som arbetar med dessa och angränsande frågor i Västernorrland ex:

- Kretsloppsrådet i Västernorrland
- Arena miljölänet
- SAMT (Sundsvalls affärsnätverk för miljödriven tillväxt)
- Ekokommunerna i Västernorrlands län

För mer information kontakta Mats Henriksson telefon 070-680 14 82.