Umeå kommun

​Pressinbjudan: Temaväskor för förskola och föreskoleklass om nationella minoriteter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 14:08 CET

Umeå kommun lanserar temaväskor för att öka barns och pedagogers kunskap om de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

– Vi vill med temaväskorna höja barnens kunskap och medvetenhet om de nationella minoriteterna utifrån det demokratiuppdrag vi har när det gäller mångfald och respekt för olikheter. Temaväskorna kan lånas på bibliotek i Umeå för att tillsammans med barn prata om de nationella minoriteterna utifrån väskornas innehåll, säger Victoria Edman, enhetschef för Bibliotek norr, Umeå kommun.

Pressträff: Media är välkomna att möta en förskoleklass vid Mariehemsskolan i Umeå som arbetar med en av temaväskorna.Onsdag 15 februari kl. 11.30 - 12.30 Mariehemsskolan, Gökropsvägen 12 A, Umeå. Lunchsmörgås och kaffe serveras i personalrummet. 

Temaväskorna lånas på biblioteken och kan användas i alla barngrupper oavsett modersmål och förkunskaper.

Temaväskorna har utvecklats i samarbete mellan representanter från Umeå kommuns bibliotek, Kompetenscentrum för flerspråkighet, Internationella enheten och Västerbottens museum och i nära dialog med representanter från de nationella minoriteterna. Innehållet består av böcker och föremål, utvalda länkar, en lärplatta med olika appar och inspelningar med mera.

Förskolan har ett demokratiuppdrag när det gäller mångfald och mänskliga rättigheter. I läroplanen för förskolan står det bland annat:

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. ”

Aktiviteter under Modersmålsveckan 20 - 24 februari 2017 då väskorna presenteras:

Väsksläpp temaväskor nationella minoriteter
Måndag 20 februari, klockan 15.00–16.30
Upplev Multisal, Väven.

Workshop om temaväskor för pedagoger
Tisdag 21 februari, klockan 08.30–12.00
Västerbottens museum Anmälan till ingela.wall@vbm.se

Sverigefinnarnas dag
Fredag 24 februari, språklek finska, klockan 13.00–15.00
Västerbottens museum, Minimus

Sagoläsning på minoritetsspråken och titt på temaväskorna

Sagoläsning på finska och svenska
Tisdag 21 februari, klockan 09.15–10.00
Ersbodabiblioteket

Sagoläsning på finska och svenska
Onsdag 22 februari, klockan 09.30–10.00
Ålidhemsbiblioteket

Sagoläsning på romani och svenska
Torsdag 23 februari, klockan 09.30–10.00
Mariehemsbiblioteket

Sagoläsning umesamiska, sydsamiska, nordsamiska och svenskaFredag 24 februari, klockan 10.00–10.30
Väven, stadsbiblioteket

Sagoläsning på meänkieli och svenska
Fredag 24 februari, klockan 10.00–10.45
Umedalens bibliotek

Sagoläsning på jiddisch, hebreiska och svenska
Fredag 24 februari, klockan 14.00–14.30
Grubbebiblioteket

För mer information:

Victoria Edman
enhetschef, Bibliotek Norr
090–16 34 60
070–21 20 192
victoria.edman@umea.se

Marie Karling
chef, Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Presskontakt:
Ingela Hjulfors Berg
Kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 69
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.