ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Pressinbjudan till Framtidsfokus

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 11:07 CET

Det avstressande hemmet - en svensk framtidschans på japanskt tema

Redovisning av erfarenheter från ett delegationsbesök i Japan och diskussion kring framtida svenska möjligheter

Ett halvdagsseminarium den 9 december 2003 klockan 13:00 – 17:00

"Det smarta hemmet" slog aldrig igenom på bred front någonstans i världen men tanken är långtifrån död.I Japan utvecklas långtgående tekniska lösningar på temat "Den avstressande miljön" där IT är grunden för nya hjälpmedel i hemmet. Vad som fortfarande saknas är dock det stora klivet över till den dag när användarna vill ha och betala för dessa nya hjälpmedel.

Sverige - å sin sida - har ett starkt internationellt renommé på just de områden där den avancerade tekniken snabbast kan omsättas i attraktiva och efterfrågade produkter: design, äldrevård, handikappomsorg.

Kan det bli vi i Sverige som överbryggar klyftan mellan den avancerade tekniken och den praktiska användningen?

Ett försök till en bred svensk samling genomfördes i våras då Institutet för framtidsstudier i samarbete med ITPS samlade deltagare från vitt skilda branscher och tillsammans besökte Japan för att se hur långt man nått där med teknisk utveckling av hjälpmedel i moderna hem.

Välkommen till ett halvdagsseminarium där vi diskuterar våra erfarenheter från Japan och hur en svensk satsning inom nästa steg, kan föra den spännande utvecklingen vidare.

Datum: 9 december 2003

Tid: 13:00 – 17:00 (registrering från 12.30)

Plats: Södra paviljongen, Vasagatan 1 (precis söder om Central Stationen) , Stockholm

Anmälan senast den 1 december till; fokus@framtidsstudier.se

Frågor besvaras av: Anna Hrdlicka anna.hrdlicka@framtidsstudier.se Mobil. 0705-19 27 18

Se även www.framtidsstudier.se för att läsa rapporter kring framtidens teknik i vardag och boende i Japan.