Vägverket

Pressinbjudan till invigning av variabla hastighetsgränser på E4 söder om Sundsvall

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:41 CEST

Vägverket genomför under åren 2003-2007 ett försök med variabla hastighetsgränser på 17 platser runtom i Sverige. På måndag 1 november tas de digitala skyltar som ska visa tillåten hastighet i drift på en av försökssträckorna, närmare bestämt på E4 vid Kubal söder om Sundsvall. Sträckan invigs onsdag 27 oktober kl 08.30.

Variabla hastighetsgränser innebär att en vägsträckas högsta tillåtna hastighet inte längre är densamma hela tiden. Förhoppningen med försöket är att trafikanter i högre grad ska följa gällande hastighet om gränserna anpassas efter rådande trafik- eller väderförhållanden.

En av de sträckor som ingår i försöket är en 50-sträcka vid Kubal på E4 söder om Sundsvall. Den korta hastighetssänkningen upplevs av många som en onödig begränsning av framkomligheten och efterlevnaden är låg. Den aktuella 50-sträckan är under stora delar av dygnet problemfri, men vissa tider är det svårt för oskyddade trafikanter att komma över och för trafik att svänga ut på E4. På sträckan finns två trevägskäl, en gångpassage med mittrefug samt en busshållplats.

Under försöket som ska pågå fram till 2007 höjs den normala hastigheten från 50 till 70 km/tim på sträckan. Hastigheten sänks sedan med hjälp av variabla hastighetsskyltar till 40 km/tim när fotgängare ska korsa vägen. När trafik från Skönsmon eller industriområdet ska svänga ut på E4 samt när en buss står på den södra busshållplatsen sänks hastigheten till 50 km/tim.

Vägsträckan med variabla hastigheter invigs av vägdirektör Christer Agerback onsdag 27 oktober kl 08.30 vid Squashhallen. Media hälsas välkomna.

Information om försöket och försökssträckan i Sundsvall lämnas av
Lars Ljungberg, regional försökssamordnare, tfn 070-321 62 86
Håkan Boström, projektledare, tfn 070-312 67 93

Ytterligare Information om försöket och aktuella försökssträckor finns på http://www.vv.se/variabelhastighet
Bilder fria för publicering finns på:
http://www.vv.se/aktuellt/pressrum/bildarkiv/variabla_hast.shtml

Region Mitt
Informationsenheten: Postadress: 871 24 Härnösand.
Telefon: 0611 - 440 00. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: vagverket.har@vv.se
Informationsansvarig: Lennart Helsing Telefon: 0611 - 440 44.
Mobil: 070 - 344 40 10. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: lennart.helsing@vv.se