Vägverket

Pressinbjudan till invigning av variabla hastighetsgränser vid västra infarten till Hudiksvall

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:01 CEST

Vägverket genomför under åren 2003-2007 ett försök med variabla hastighetsgränser på 17 platser runtom i Sverige. På måndag 1 november tas de digitala skyltar som ska visa tillåten hastighet i drift på E4 vid den västra infarten till Hudiksvall. Sträckan invigs onsdag 27 oktober kl 11.00

Variabla hastighetsgränser innebär att en vägsträckas högsta tillåtna hastighet inte är densamma hela tiden. Förhoppningen med försöket är att trafikanter i högre grad ska följa gällande hastighetsgräns om den anpassas efter rådande trafik- eller väderförhållanden.

En av de sträckor som ingår i försöket är korsningen på E4 vid den västra infarten till Hudiksvall. De problem som finns i korsningen uppstår i första hand när tung trafik svänger ut på E4. Nära 20 procent av trafikflödet i korsningen består av tung trafik, och vid utfart i södergående riktning måste båda körfälten korsas och fordonen kommer ut på E4 i ett relativt kraftigt motlut.

Under försöket som ska pågå fram till 2007 kommer hastigheten att med hjälp av elektroniska variabla hastighetsskyltar sänkas från 110 km/tim till 80 km/tim under sommartid och från 90 km/h till 70 km/tim under vintertid när fordon från anslutande väg ska köra ut på E4 eller när ett fordon på E4 ska svänga vänster in på anslutningsvägen. Den högsta tillåtna hastigheten kommer att variera från 70 km/tim upp till 110 km/tim.

Vägsträckan med variabla hastigheter invigs av vägdirektör Christer Agerback onsdag 27 oktober kl 11.00 vid värdshuset Glada Hudik. Media hälsas välkomna.

Information om försöket och försökssträckan i Hudiksvall lämnas av
Lars Ljungberg, regionalförsökssamordnare, tfn 070-321 62 86
Håkan Boström, projektledare, tfn 070-312 67 93

Ytterligare Information om försöket och aktuella försökssträckor finns på:
http://www.vv.se/variabelhastighet
Bilder fria för publicering finns på:
http://www.vv.se/aktuellt/pressrum/bildarkiv/variabla_hast.shtml

Region Mitt
Informationsenheten: Postadress: 871 24 Härnösand.
Telefon: 0611 - 440 00. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: vagverket.har@vv.se
Informationsansvarig: Lennart Helsing Telefon: 0611 - 440 44.
Mobil: 070 - 344 40 10. Telefax: 0611 - 441 11.
E-post: lennart.helsing@vv.se