Hjälpmedelsinstitutet

Pressinbjudan till konferensen – Mer åt fler på lekplatsen –om lek, lekplatser och tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:07 CEST

Konferensen hålls 27 april på Gamla Långbro Sjukhus i Stockholm.

Människan är en lekfull varelse. Oavsett hur benen bär, ryggen stödjer, ögonen ser eller förståndet uppfattar finns en lust hos alla barn att delta i leken på egna villkor. Tätorternas lekplatser är viktiga mötesplatser för både barn och föräldrar. Där ska alla kunna delta i ett socialt sammanhang – se andra barn och själv bli sedd av andra. Vad ett barn med funktionshinder kan göra på lekplatsen beror på individuella fysiska och psykiska förmågor och på hur lekplatsen är utformad.

Representanter från media inbjuds att närvara vid denna konferens som berör det angelägna temat om utformning av lekplatser för barn med funktionshinder. Föreläs¬ningar och studiebesök belyser förutsättningar för lek, och ger exempel på hur landskaps¬arkitekter samarbetat med arbetsterapeuter eller specialpedagoger för att hitta lösningar som är både tilltalande och funktionella. Samtidigt lanseras boken Mer åt fler på lek¬platsen, en idéskrift om utformning av lekplatser och lekredskap för barn med funktions¬hinder utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Arrangör: Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting samt Movium – centrum för stadens utemiljö vid SLU. Samverkande handikapp¬organisationer är Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) samt Synskadades riksförbund (SRF). Konferensen genomförs med stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Tid: 27 april klockan 10.00 ¬– cirka 20.00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Plan 2, Bergtallsvägen 10, Gamla Långbro Sjukhus, Fruängen, Stockholm

Fullständigt konferensprogram bifogas. Se även Hjälpmedelsinstitutets webbplats www.hi.se

Anmäl deltagande till: Lisbeth Säther, informatör, tfn 08-620 18 13,
mobil 070-668 70 40


För mer information kontakta Hjälpmedelsinstitutet:
Gunilla Hammarskiöld, projektledare, tfn 08-620 18 34, mobil 070-260 16 50