Expertrådet Miljökompetens AB

Pressinbjudan till kongress om framtidens kemikalietestmetoder

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:30 CEST

Nappflaskor tillverkas av farlig plast, miljögifter har hittats i kläder, allt fler får allergier och maten kan ge oss cancer. Det kommer ständigt nya larm, men forskarna är oense om hur stora riskerna är för oss och våra barn. Nya och bättre metoder för giftighetstestning behövs för att lösa problemet!

Vill du veta mer om de senaste vetenskapliga genombrotten och om nya testmetoder som snart är klara för utvärdering. Då ska du boka in 25-28 september i almanackan och följa vad som händer på ESTIV2008. Där får du möjlighet att intervjua de som utvecklar de nya testmetoderna och representanter från olika lagstiftande myndigheter.

Expertrådet AB inbjuder journalister att närvara vid ESTIV2008, en internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Titta gärna igenom programmet och se om det är några områden som intresserar dig särskilt. Vi kan arrangera så att du får möjlighet att intervjua forskare, företagare eller myndigheter inom de områden du är mest intresserad av. Du är också välkommen att lyssna på forskarpresentationerna.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.

Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommer både från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg inviger kongressen på torsdagskvällen.

ESTIV2008 är den 15de kongressen om in vitro-toxikologi, och arrangeras av ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro), SSCT (Scandinavian Society for Cell Toxicology) och Expertrådet AB.

Intresse för att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare meddelas till kongressens presskontakt Karin Gabrielson Morton, karin@estiv2008.org eller 070-191 10 47.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

 

Programmet i korthet:

TORSDAG 25 september 2008

Användning av stamceller för att förebygga fosterskador orsakade av kemikalier, kl 14-16
De sex forskare som föreläser använder stamceller för att forska om olika aspekter av reproduktion och fosterutveckling.

Cellmodeller för skador på organismer på land och i vatten, kl 16.30-18
Fem forskare berättar om sin forskning och utveckling av cellmodeller för att studera påverkan på miljön och på vattenlevande arter.

Officiellt öppnande av kongressen kl 19, med invigningstal av forskningsminister Lars Leijonborg.

Föreläsning av Professor Erik Walum kl 19.30. Erik Walum mottar på lördagskvällen Björn Ekwalls minnespris.

FREDAG 26 september 2008

Lokal giftighet och allergier kl 8.30-10.30
Nu är äntligen nya, förbättrade metoder för att testa hur allergiframkallande ett ämne kan vara på gång. Fyra forskare redogör för sina framsteg i arbetet med att förstå allergier och utveckla tester. Sessionens övriga forskare redogör bl.a. för nya ögon- och hudirritationstester.

Framtidens cellbaserade tester och nya strategier, kl 11-12.30
Hur genanalyser kan användas för att förbättra cellbaserade tester är huvudtemat på denna session, där fem forskare berättar om de senaste metoderna och strategierna. Allergitester, fosterskador och hormonpåverkan är områden där forskarna ger exempel på användning av teknikerna.

Vad händer med ett ämne i kroppen och hur påverkas giftigheten av nedbrytningen i kroppen, kl 14.30-16.15
Vad som händer med ett ämne i kroppen och hur det bryts ner, påverkar giftigheten. Sex forskare föreläser om hur man tar hänsyn till sådana aspekter vid utveckling av toxicitetstester.

LÖRDAG27 september 2008

Cellmodeller för specifika organ som t ex levern och mag-tarmkanalen, kl 8.30-10.15
Vissa ämnen är särskilt giftiga för ett visst organ i kroppen. Vid denna session tas främst levertoxicitet och påverkan på mag-tarmkanalen upp.

Modeller för hur kroppen tar upp, lagrar och gör sig av med kemikalier, kl 11-14.30
Data- och cellmodeller kan bl.a. användas för att undersöka hur ämnen tas upp i kroppens olika vävnader, vilket redogörs för under denna session.

Modeller för akut giftighet och nya strategier när det gäller skador på nervceller kl 14.30-16.15
Sessionens sex föredragshållare berättar om sina nya metoder för att studera akut giftighet i cellmodeller istället för med djurförsök. Flera av föreläsningarna fokuserar specifikt på metoder för att undersöka påverkan på nervceller.

Bankett och utdelning av Björn Ekwalls minnespris från kl 19.
Pristagaren, Professor Erik Walum, håller en föreläsning vid torsdagens invigningsceremoni.

SÖNDAG28 september 2008

Nya infallsvinklar på kvalitetssäkring av nya testmetoder kl 9-10.30
Validering, dvs en formell, teknisk och vetenskaplig utvärdering av nya metoder, krävs för att utreda om en ny testmetod håller måttet. Här ger fem forskare exempel från valideringsprojekt och diskuterar nya idéer för att förbättra processen.

Nya utmaningar för cellmodeller kl 11-13
Fem föredragshållare ger åhörarna en hel del att fundera över när det gäller framtidens testbehov och testmetoder. Behövs internationell samordning för att snabbt och effektivt utveckla de nya tester som behövs för att utreda riskerna med den ständigt ökande kemikalieanvändningen? Sessionen avslutas med en öppen diskussion.