Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Pressinbjudan till kongressen FLYGTEKNIK 2010 – Flyg- och rymdindustri 2020-2040 – Vad gör vi idag

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:14 CEST

 

Stockholm City Conference Centre – Norra Latin den 18 – 19 oktober 2010

Media inbjudes härmed att delta i kongressen Flygteknik 2010 och träffa ledande företrädare för svensk- och utländsk flyg- och rymdindustri.

Flygteknik 2010, som har temat ”Flyg- och Rymdindusti år 2020-2040, Vad gör vi idag” kommer att belysa teknisk utveckling, industriell omstrukturering, aktuella tillämpningar och användarnytta.

Kongressens tema anspelar på vad som måste göras idag för att Sverige ska förbli en ledande flyg- och rymdteknisk nation i framtiden. Den inleds och avslutas med ett antal övergripande forsknings- och industripolitiska föredrag med speciellt inbjudna föreläsare från Sverige och utlandet.

Kongressen samlar drygt 300 ledande flyg- och rymdingenjörer från hela Sverige, som håller 104 föredrag under 8 parallella tekniska sessioner. Ett av föredragen handlar om de svenska Prismasatelliterna som under en internationell rymdkongress som nyligen hölls i Prag, rönte mycket stor uppmärksamhet.

Under plenarsessionerna presenteras framtida utveckling och samarbete, miljövänliga flygmotorer och gröna inflygningar i ett gemensamt europeiskt flygledningssystem.

I anslutning till kongressen arrangeras en utställning.

Detaljerat program finns här.

För ytterligare information kontakta Anna Rathsman 070-263 00 64, Tord Freygård 070-562 10 14 eller Lena Lysell 08-54 65 15 34

Om kongressen Flygteknik
Kongressen arrangeras nu för sjunde gången av Flygtekniska föreningen (FTF) i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Svenska Mekanisters Riksförening (SMR).
Efter stora framgångar med de tidigare kongresserna har den blivit ett forum för svensk flyg- och rymdteknik.
Dess mål är att främja forskning och teknisk- och industriell utveckling inom luft- och rymdfart, samt stimulera till utbildning inom dessa områden.

Rymdbolaget – ett komplett rymdföretag
Rymdbolaget konstruerar, testar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem. Vår verksamhet består av fem affärsenheter som finns i Solna, Stockholm, Kiruna och Vidsel. Vid vår anläggning i Solna utvecklar vi satelliter, delsystem till rymdfarkoster, nyttolaster till raketer och flygburna system för havsövervakning. Vi äger Stockholm Teleport i Ågesta utanför Stockholm, en markstation för satellitkommunikationstjänster. Från vårt Esrange Space Center utanför Kiruna sänder vi upp sondraketer och ballonger. Här finns också en av världens mest använda civila markstationer för satelliter. Vi har också en markstation i Chile, Santiago Satellite Station. Vid Vidsel Test Center, RFN bedriver Rymdbolaget testverksamhet för olika rymd- och flygfarkoster genom North European Aerospace Test range – NEAT.
Rymdbolaget äger det tyska företaget LSE och det amerikanska företaget USN som båda tillhandahåller satellitdriftstjänster, det chilenska företaget SSC Chile som driver en satellitstation i Santiago, de svenska företagen ECAPS som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningssystem för satelliter och NanoSpace som utvecklar mikromekaniska system för olika rymdtillämpningar.
Inom Rymdbolagskoncernen arbetar idag närmare 600 personer.