Vänsterpartiet

Pressinbjudan till skolpolitisk konferens 25-26 april

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2009 09:17 CEST

Helgen den 25-26 april håller Vänsterpartiet en utbildningspolitisk konferens.

Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt
utbildningspolitiskt program. För att stimulera debatten om skolfrågorna anordnas därför en partikonferens. Aktuella frågor är betyg och bedömning, skolans huvudmannaskap och statens ansvar samt framtida lärares behov i den framtida skolan.

Konferensen äger rum 25-26 april i Riksdagshusets förstakammarsal i Stockholm. Ingång Riksplan/Norrbro

För ytterligare information:
Rossana Dinamarca (V), skolpolitisk talesperson och riksdagsledamot i utbildningsutskottet, 070 - 254 42 15
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64


Program lördag 25 april

13:00-13:30 Inledning
Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, hälsar välkommen

13:30-15 Framtidens skola och framtidens lärare
Den politiska debatten om skolan aktualiserar frågan om vilken kunskapssyn som ska råda och om tanken om det livslånga lärandet fortfarande lever.
Vad innebär rätten till kunskap? Vilka lärare behöver vi och hur ska lärarutbildningen utformas så att skolan når målen? Hur får vi in genusperspektivet i skolan och hur tar vi itu
med diskriminering och kränkningar?
Inledare:
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik och tidigare rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm
Lisa Andersson Tengnér, genus- och sexualpedagog samt jämställdhetskonsult i Göteborg

15-15:30 Fikapaus
Kaffe/te med smörgås, samt frukt

15:30-18 Måttstockar och lärande
Det diskuteras mycket kring mätningar, prov och bedömningar i skolan idag. Vad är det man mäter och vad är mätningarna till för? Vad innebär det för elevernas kunskapsinhämtning? Vilken debatt förs inom skolvärlden kring dessa frågor?
Inledare:
Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstad universitet och en av initiativtagarna till Barnuppropet
Christian Lundahl, forskare Uppsala universitet
Leif Strandberg, psykolog, skolutvecklare och författare


Program söndag 26 april

09:30-10:30 Lärarfacken kommer till tals
Vilka frågor prioriterar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund just nu? Hur ser man på huvudmannaskapet? Vilka förväntningar har lärarfacken på politiker och Vänsterpartiets utbildningspolitik?
Inledare:
Per Wadman, 1:a vice ordförande för Lärarnas Riksförbund
Per Hellström, ledamot av Lärarförbundets förbundsstyrelse

10:30 11:00 Fikapaus
Kaffe/te och frukt

11-12 Fortsatt diskussion

12:00 13:00 Lunch

13-14:30 Elevinflytande och skolans demokratiuppdrag
Representanter för de elevfackliga organisationerna ger sin syn på hur elever ska kunna påverka sin skolgång.
Inledare:
Josephine Bladh, förbundsordförande i Sveriges elevråd - SVEA
Niklas Delander, utbildningspolitisk chef på Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

14:30 15:00 Fikapaus
Kaffe/te med smörgås

15-15:30 Summering av konferensen
Slutsatser som kan dras av det vi diskuterat under denna konferens.
Programgruppen berättar om hur de fortsätter sitt arbete.