Sigtuna kommun

Pressinbjudan: Trygghetsvandring i Vänortsringen den 3 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:35 CEST

Onsdagen den 3 oktober är det trygghetsvandring i Vänortsringen i Märsta. Sigtuna kommun bjuder in media, boende och bostadsbolag för att för att ge dem återkoppling kring alla åtgärder som har genomförts i området. Syftet med trygghetsvandringar är att skapa trygghet och trivsel för boende och det är också ett sett för medborgare att vara med och påverka.

Datum: Onsdagen den 3 oktober
Tid: Klockan 19.00-21.00
Plats: Vänortsringen 9, 1 tr ned (observera att dörren normalt är låst och att vi håller dörren öppen endast i anslutning till mötets början).

Bakgrund
Hösten 2011 genomförde Sigtuna kommun i samarbete med AB SigtunaHem, AB HSB och Malmegårds Fastighets AB en trygghetsvandring i Vänortsringen i centrala Märsta. Uppslutningen var stor bland boende och andra aktörer och totalt deltog 38 personer som delade med sig av sina åsikter kring trygghet och trivsel i området.

Under vintern 2011 genomfördes flera trygghetsvandringar med barn och ungdomar i området för att fånga in deras synpunkter. En vandring har genomförts med representanter för kommunala handikapprådet där fokus låg på trygghet ur ett tillgänglighetsperspektiv. Arbetet har dokumenterats på olika sätt, bland annat genom foton och film. Allt material finns publicerat på kommunens hemsida.

Trygghetsvandringarna var ett uppdrag från Brottsförebyggande rådet i Sigtuna kommun. Idén om att genomföra trygghetsvandringar kom från en Dialogkonferens med fokus på brottsförebyggande arbete våren 2010. Under våren och sommaren 2012 har bostadsbolagen, bostadsrättsföreningarna och Sigtuna kommun åtgärdat flertalet av de synpunkter som fördes fram vid trygghetsvandringarna.

Att trygghetsvandra handlar inte bara om trygghet och säkerhet. Själva samtalet, där olika synpunkter och erfarenheter kommer fram är minst lika viktigt. Det stärker och utvecklar den lokala demokratin. En av grundstenarna i en trygghetsvandring är att olika gruppers erfarenheter tas tillvara.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. I gruppen ingår vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar. Trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Kontakt
Kerstin Alksten, folkhälsosamordnare
Telefon 070-645 03 86
E-post: kerstin.alksten@sigtuna.se
Webb: http://www.sigtuna.se/trygghetsvandringar