Fritidsforum

Pressinbjudan Unga med funktionsvariationer tvingas leva ett begränsat socialt liv! Obs ändrat mobilnummer

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 09:16 CET

Brister i samverkan och organisatoriska stuprör i kommunerna hindrar unga med funktionsvariationer att ta del av fritidsaktiviteter.

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med funktionsvariationer som för alla andra.

Men, det är långt ifrån självklart!

Pressen inbjuds att träffa ungdomar och ta del av deras upplevelser om avsaknad av inflytande och stöd utifrån deras verklighet. Det nybildade riksförbundet Fritidsförbundet - för barn och unga med funktionsvariationer – medverkar.

Tisdag 14 februari 2017. Vi finns på plats (öppet hus) mellan kl. 12.00 - 16.00.

Fritidsforum/Fritidsförbundet. Ölandsgatan 42, Stockholm (T. Skanstull)

Information, Marwa Chebil, 070-291 79 45. E-post marwa.chebil@fritidsforum.se

Brister i samverkan och organisatoriska stuprör i kommunerna hindrar unga att ta del av fritidsaktiviteter. Fritidsverksamheter har en viktig roll och är för många ungdomar enda möjligheten att träffa nya vänner.

Verksamhet för unga med funktionsvariationer är många gånger satt på undantag i kommunerna. De bråkar inte, driver inte sina frågor och uppmärksammas därför inte. Det saknas resurser, kunskap och samverkan. Studier av hälsa och livskvalitet hos ungdomar med funktionsvariationer visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än övriga unga.

Det handlar om hur fritiden är utformad med tillgänglighet, öppettider, ålderssegregering och överhuvudtaget möjligheten att själv bestämma över sin fritid. När boende och ledsagning inte samspelar blir det svårt att hålla kontakt med vänner och att hålla sina intressen levande. Det framkommer i den rikstäckande kampanjen ”Självbestämmande. Inkludering och Hälsa” som Fritidsforum och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer genomfört för att få till förändringar.

500 ungdomar i 8 kommuner geografiskt spridda över landet; Farsta, Haninge, Värmdö, Skellefteå, Umeå, Jönköping, Halmstad, Helsingborg har träffat politiker och andra beslutsfattare för att berätta om sin verklighet.

I rapporten ”Hur svårt kan de va´” beskriver ungdomarna avsaknad av stöd utifrån deras verklighet. Majoriteten lever ett begränsat socialt liv och umgås mest med anhöriga och personal. Få har vänner som de själva valt. Det är andra som bestämmer över deras liv.

Fritidsforum är en ideell riksorganisation bildad 1937. Medlemmar är fritidsgårdar, föreningsdrivna ungdomsgårdar, hemgårdar, kooperativ, ungdomens hus med flera sammanslutningar. 90 000 ungdomar deltar årligen i verksamheter som bedrivs av medlemmar i Fritidsforum..