Ungdomsstyrelsen

PRESSINBJUDAN: Ungas kultur och fritid i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 14:11 CET

UNGDOMSSTYRELSEN PRESENTERAR NY REGERINGSRAPPORT

Tid: den 30 november 2006 klockan 9.30-12.00

Plats: Nalen, lokalen Stacken, Regeringsgatan 74, Stockholm

Välkommen på ett seminarium om ungas kultur och fritid.

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en undersökning av ungas kultur och fritid. Rapporten överlämnas till regeringen den 30 november. I uppdraget ingick att göra en undersökning av ungas tillgång till fritids- och kulturaktiviteter och en analys av vilka aktiviteter unga efterfrågar. Resultaten baseras på enkätsvar från 30 000 unga i åldern 13-25 år. Analysen tar fasta på skillnader mellan ungas levnadsvillkor utifrån kön, socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort och om de är inrikes eller utrikes födda.

Seminariet inleds med en presentation av den nya utredningen

FOKUS 06 – En analys av ungas kultur och fritid.Utredarna Lidija Kolouh och Nils-Olof Zethrin ger svar på frågor som:

- Vilka kultur- och fritidsaktiviteter saknar unga mellan 13 och 25 år?

- Glöms de äldre ungdomarna bort?

- Vilka ungdomar vänder sig de större kulturinstitutionerna till?

- Vilken roll spelar datorer för ungas kultur och fritid?

Därefter följer en paneldebatt där ungas olika förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter diskuteras.

I panelen:

Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör

Åsa Bjering, ordförande i Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Lotta Brilioth Biörnstad, samordnare för Länsteatrarna, fd sekreterare i Aktionsgruppen för barnkultur

Lynn Ljungberg, kommunalråd Malmö – Årets ungdomskommun

Tider:

09.30-10.30 Presentation regeringsrapporten Fokus 06

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Paneldebatt

Ingen anmälan nödvändig för journalister.


För mer information:

Sara Arborén, pressinformatör
tfn 0702-10 42 06, sara.arboren@ungdomsstyrelsen.se
www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.