Business Region Göteborg

Pressinbjudan: Ungdomens Fredspris delas ut i Göteborg

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 07:30 CET

Onsdagen den 7 december är det dags för utdelningen av Ungdomens Fredspris, sedan år 2002 en del i Göteborg-Oslo-samarbetet. Sex finalnominerade skolor – fyra från Norge, två från Sverige – kämpar om en sammanlagd prissumma på 100 000 kronor. Vem som vinner offentliggörs vid en prisceremoni på Lisebergsteatern.

Ungdomens Fredspris, som i år delas ut för tionde gången, innebär att skolor genom sitt engagemang medverkar med arbeten till stöd för ett demokratiskt, mångkulturellt samhälle och för en fredligare värld och hållbar utveckling.

I år har 29 skolor – 19 från Göteborgsområdet och 10 från Oslos omgivande regioner – deltagit i arrangemanget. Sex av dessa har nominerats i en finalomgång där prislistan offentliggörs vid prisceremonin i Göteborg.

De här båda Göteborgsskolorna har nominerats:

  • Lindholmens Tekniska Gymnasium – för sitt arbete rörande miljövänliga transporter och miljövänligt boende.
  • Landala Sär-Gymnasium – för sitt arbete med filmen En känsla för känslor som handlar om mångfald och fördomar.

De här fyra norska skolorna har nominerats:

  • Malakoffs Vidaregående Skole, Moss – för sin film mot rasism och våld.
  • Björnholt Vidaregående Skole, Oslo – för sitt elevstyrda arbete Change.
  • Hallagerbakken Skole, Oslo – för sitt arbete med trivselagenter i en mobbningsfri skola.
  • Rud Vidaregående Skole, Oslo – för sitt arbete med förståelse över gränserna, med inriktning mot Baltikum.  

Tre priser delas ut, på 75 000 kronor, 15 000 kronor och 10 000 kronor. Övriga nominerade kommer att få hedersomnämnanden.

Både vid prisutdelningsceremonin på Lisebergsteatern och vid den efterföljande middagen medverkar elever från olika gymnasieskolor med det praktiska genomförandet; konferencier- och värdskap, servering, musikunderhållning och med att arrangera bland annat blomsterutsmyckningen.

Vid prisutdelningen uppträder artisten Ulrik Munther från Kungsbacka, just nu ledig från sina studier vid Donnergymnasiet i Göteborg. 

Media är välkomna att följa utdelningen av Ungdomens Fredspris 2011, enligt följande:

Dag: Onsdag 7 december.
Plats: Lisebergsteatern, Göteborg.
Tider:

  • Klockan 14.30 – mingel i foajén.
  • Klockan 15.30 – prisutdelningsceremoni med underhållning.
  • Klockan 18.00 – middag restaurang Estrad.

 

Mer information:
Sven Wirén, projektledare Ungdomens Fredspris, tel 0707-61 23 36.
Madeleine Johansson, Göteborg-Oslo-samarbetet på Business Region Göteborg, tel 0739-80 79 77.

Göteborg-Oslo-samarbetet
Bildades 1995 och består av 5 parter; Oslo kommune, Göteborgs Stad, Akershus – och Östfold fylkeskommune samt Västra Götalandregionen. Målet för samarbetet är att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft genom sina fyra arbetsområden: kommunikationer, kultur & tursim, näringsutveckling och utbildning. Målet ska nås genom en ökad politisk förankring, bedriva lobbyarbete på regional och nationell nivå, genomföra aktiviteter riktade till näringsliv, invånare och besökare samt kommunicera resultat.

www.go-regionen.org
www.ungfred.nu

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.