Swedbank

Pressinbjudan: Vårt Ekonomiska Läge 2006: ”Tillväxt utan nya jobb”

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:05 CET

Onsdagen den 8 mars klockan 10.00-17.30 hålls konferensen ”Vårt Ekonomiska Läge” i Globen i Stockholm.

Företagen går bättre än på länge i Sverige, men det skapas inga fler jobb. En viktig fråga är därför hur vi i en tid av globalisering och ökande konkurrens ska lyckas skapa nya arbetstillfällen. Den genomgående trenden i Västeuropa under senare år är en ökad arbetslöshet oavsett konjunktur. Kan vi göra något åt det eller kommer vi att tvingas leva i ett samhälle där allt färre har jobb?

I år gästas konferensen av bland annat samhällsbyggnadsministern Mona Sahlin och centerpartiets ordförande Maud Olofsson som i varsitt anförande ger sin syn på de möjliga politiska vägvalen för ett starkt Sverige.

Vidare samtalar Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv, Cecilia Hermansson, prognoschef. FöreningsSparbanken och Henrik Blomgren programchef, IVA, om vad Sverige kan göra åt fenomenet Jobless Growth. Hans Blix, tidigare chef för IAEA, tillika ordförande för kommissionen om massförstörelsevapen, avslutar dagen under rubriken ”Globalisering, tillväxt och stabilitet” där han bland annat talar om hur FN, Världsbanken och IMF kan skapa förutsättningar för tillväxt och rättvisan i världen.

Bland övriga av årets deltagare märks Bo Dahlbom, professor vid IT-universitet, Martin Ingvar, hjärnkirurg och professor i kognitiv neurofysiologi vid Karolinska Institutet.

Under konferensen kommer även priset till Årets Tillväxtkommun samt FöreningsSparbankens företagarpris att delas ut av FöreningsSparbankens VD och koncernchef Jan Lidén.

Läs mer i bifogat program och på http://www.fsb.se/ekonomiskalage.

Välkommen med din anmälan till Anna Sundblad, informationsavdelningen FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 921 07 eller 070-321 39 95,
e-post: anna.sundblad@fsb.se

I över 50 år har Sparbankerna arrangerat konferensen Vårt Ekonomiska Läge kring ekonomi och samhällets utveckling i stort. Idag samarbetar FöreningsSparbanken med Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna med arrangemangen kring konferensen som varje år samlar cirka 1 000 deltagare från hela landet. Ministrar, ledande forskare och viktiga opinionsbildare deltar.