Vägverket

Pressinbjudan: Vägverket återinviger bro över Borggårdsån

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 08:52 CEST

Vägverket jobbar aktivt tillsammans med näringslivet för att kunna tillhandahålla ett vägnät som uppfyller näringslivets krav på framkomlighet. Borggård i Östergötland är ett exempel där Vägverket låtit förstärka bron på väg 1132 över Borggårdsån för att tunga transporter ska kunna ta sig fram till Borggårds Bruk. På så sätt underlättas förutsättningarna för att behålla brukets lokalisering och bygden får därmed möjlighet att fortsätta leva.

Den nya bron har en överbyggnad av stål och trä och är 18 m lång. Den gamla överbyggnaden från 1930-talet som var byggd i stål och betong klarade inte dagens krav på bärighet. Anledningen till att trä valdes som byggmaterial var för att hålla nere brovikten som ska fortsätta vila på de gamla stenstöden. Det är Skanska som byggt den nya bron. Den totala kostnaden för brobygget är 2,5 miljoner kronor.

Återinvigningen leds av Sten Eklöf, VD för AB Borggårds Bruk och Adriano Maglica, Vägverket Region Sydöst.

Tid: Tisdagen den 23 september klockan 11.30.
Plats: Bron över Borggårdsån, Borggård.

Välkommen!

Kontaktperson
Bo Svensson, projektledare Vägverket Region Sydöst, tfn 070-528 90 52