Hjälpmedelsinstitutet

Pressinbjudan - Välfärdsteknologi i äldreomsorgen - utmaningar och frågeställningar i framtidens äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 07:15 CET

Konferens torsdagen den 7 februari kl. 10.00–16.30, Hotell Scandic
Crown i Göteborg

Välfärdsteknologi är en av nycklarna till att klara framtidens äldreomsorg och kommunernas ekonomiska utmaningar.

Idag är kostnaderna för hemtjänst i Kungälvs kommun 78 miljoner kronor. År 2025 har kommunens hemtjänstanvändare över 80 år ökat med 34 procent och motsvarande siffra för hemtjänst är 174 miljoner*. Den kostnaden kan man få ned med hjälp av välfärdsteknologi, till exempel alternativ tillsyn
med kamera på natten, som ett komplement till den traditionella hemtjänsten.

I Sverige kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre år 2050, äldre-omsorgen vara 50 procent dyrare än 2010 och personalbehovet ha ökat med 50 procent. Att fortsätta använda samma arbetssätt
som idag är inte möjligt. Användning av välfärdsteknologi är en nödvändighet för att klara framtiden. Det ger äldre bättre livskvalitet och delaktighet i samhället och är dessutom gynnsamt ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

Konferensen tar upp erfarenheter av sex års arbete med regeringsuppdraget Teknik för äldre, behovet av mer empati och high tech i framtidens vård och omsorg och hur kommunernas ekonomi påverkas positivt av välfärdsteknologi.

På konferensen medverkar bl a

– Anders Ekholm analyschef Socialdepartementet - hur teknik, använd på rätt sätt, ger besparingar som kan finansiera en värdigare vård för allt fler äldre.
– Nils-Gunnar Ernstson, kommunalförbundsdirektör GR
– Kerstin Karlsson, chef Senior Göteborg
– Nils Hugo Johansson, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

Konferensen genomförs i samarbete med FoU i Väst/GR. Uppdaterat program http://www.hi.se/tfajanfeb13
.

Meddela gärna er närvaro till Johanna Grönkvist, johanna.gronkvist@hi.se .

* Se Välfärdsteknologisnurran, http://teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran

Teknik för äldreär ett regeringsuppdrag som samordnats av Hjälpmedelsinstitutet och som pågått 2007-2012. Uppdraget har syftat till att testa och utveckla ny teknik för äldre.

För mer information
Magdalena Marklund, 08-620 17 71, magdalena.marklund@hi.se
Johanna Grönkvist, pressansvarig 08-620 18 33, johanna.gronkvist@hi.se


Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.