Hjälpmedelsinstitutet

Pressinbjudan - Välfärdsteknologi i äldreomsorgen - utmaningar och möjligheter i framtidens äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 14:26 CET

Konferens onsdagen den 20 februari kl. 10.00–16.30, Noliamässan i Umeå.

Kostnaderna för hemtjänst i Umeå kommun idag är 169 miljoner kronor. År 2025 har kommunens hemtjänstanvändare över 80 år ökat med 34 procent och motsvarande siffra för hemtjänst är 377 miljoner*. Den kostnaden går att få ned med hjälp av välfärdsteknologi, ett exempel är alternativ tillsyn med kamera på natten.

Välfärdsteknologi är en av nycklarna till att klara framtidens äldreomsorg och kommunernas ekonomiska utmaningar. I Sverige kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre år 2050. Att fortsätta använda samma arbetssätt som idag i omsorgen om äldre är inte möjligt. Användning av välfärdsteknologi är en nödvändighet för att klara framtiden.  Den ger äldre bättre livskvalitet och delaktighet i samhället och är dessutom gynnsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Konferensen tar upp erfarenheter av sex års arbete med regeringsuppdraget Teknik för äldre, behovet av mer empati och high tech i framtidens vård och omsorg och hur kommunernas ekonomi påverkas positivt av välfärdsteknologi.

På konferensen medverkar bl a
– Anna Pettersson, regiondirektör Västerbotten
– Anders Ekholm analyschef Socialdepartementet - hur teknik, använd på rätt sätt, ger besparingar som kan finansiera en värdigare vård för allt fler äldre

Konferensen genomförs i samarbete med FoU Västerbotten. Uppdaterat program http://www.hi.se/tfajanfeb13

Meddela gärna er närvaro till Johanna Grönkvist, johanna.gronkvist@hi.se

* Se Välfärdsteknologisnurran, http://teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran

Teknik för äldreär ett regeringsuppdrag som samordnats av Hjälpmedelsinstitutet och som pågått 2007-2012. Uppdraget har syftat till att testa och utveckla ny teknik för äldre.

För mer information

Magdalena Marklund, 08-620 17 71, magdalena.marklund@hi.se
Johanna Grönkvist, pressansvarig 070-544 29 49, johanna.gronkvist@hi.se 

 

Hjälpmedelsinstitutet - ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.