Upplands-Bro kommun

Pressinbjudan: Välkommen till det första spadtaget för den nya vattenledningen

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 06:00 CEST

Foto: Oleg Kozlov

Nu bygger vi vattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna.

Fredagen den 11 september går startskottet för den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Det firar vi med en högtidlig ceremoni vid startpunkten för ledningen klockan 13.30. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Bro IP, Ginnlögs väg 1 i Bro.

Invigningstalare är Norrvattens styrelseordförande Perh Granfalk, Tekniska nämndens ordförande i Upplands-Bro Catharina Andersson samt ordförande i Sigtuna Vatten & Renhållning Ronnie Lundin.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Välkomna!

Catharina Andersson, ordförande Tekniska nämnden Upplands-Bro kommun
Perh Granfalk, styrelseordförande Norrvatten
Ronnie Lundin, ordförande Sigtuna Vatten & Renhållning

Om projektet
Norrvatten, Upplands-Bro och Sigtuna Vatten & Renhållning AB har beslutat att bygga en två mil lång huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Det innebär att planerade bostads- och industriområden kan förses med kommunalt vatten samt att vattenförsörjningen till de båda kommunerna blir mindre sårbar.

Upplands-Bro och Sigtuna får sitt dricksvatten från Norrvatten redan idag. Vattnet tas från Mälaren och renas vid Norrvattens vattenverk Görvälnverket innan det pumpas ut i ledningsnätet. Idag är kommunerna beroende av en enskild huvudvattenledning, men Norrvatten strävar efter att alla kommuner ska kunna få vatten från fler håll om det uppstår något problem. Därför är den nya ledningen ett mycket efterlängtat projekt.

Samtidigt med vattenledningen byggs en avloppsledning på sträckan mellan Bro och Håbo Tibble.

Preliminär tidsplan

Sträckan har delats in i 5 etapper för att underlätta byggandet av de nya VA-ledningarna. Projektets planeringsfas startade sommaren 2014 och projekteringen av första delsträckan startade hösten 2014. Den totala sträckan beräknas vara byggd och i drift december 2018, detta för att kunna koppla in nya fastigheter senast 2020.

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 25 000 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.