Vägverket

Pressinbjudan: Välkommen till en temadag om tillgänglighet för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:15 CET

Plats: Växjö Konserthus och Hotell och teaterparken.
Tid: Onsdagen den 10 december kl 09.00-15.00.

Tillgänglighet för funktionshindrade är grunden för delaktighet och jämlikhet i samhället. Hur inverkar behoven hos funktionshindrade på utformningen av vägsystemet? Ambitionen är att öka kunskapen hos väghållare, konsulter och entreprenörer, så att vägar och gator utformas till att fungera för alla. Regering och riksdag har gett väghållare en tidsfrist fram till 2010 för att åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser.

Välkommen!

Kontaktperson:
Håkan Tornberg, Vägverket Region Sydöst, tfn 036-19 20 42, 070-519 20 42

Program

09.00 Kaffe
09.30 Andreas Gréen och Håkan Tornberg hälsar välkommen
09.40 Tillgänglihet för funktionshindrade – ett måste!
Catrine Petersson, Vägverket Region Sydöst
10.00 Enkelt avhjälpta hinder. Andreas Greén, Vägverket Region Sydöst
10.30 Konsekvensbeskrivning – ett dokument som ska tillämpas
Anette Bengtsson, Scandiaconsult Malmö
11.30 Vad gäller och var finns kunskapen? Mats Petersson, Vägverket Region Sydöst
12.00 Lunch
13.00 Hur når vi målet? Birgitta Björklund, Gatubolaget Göteborg
14.00 Goda exempel. Birgitta Björklund och Mats Petersson
14.30 Diskussion och sammanfattning. Alla
15.00 Kaffe och avslutning

Region Sydöst