FORES

Pressinbjudan – Välkommen till veckans seminarium på tankesmedjan Fores

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2020 10:18 CET

Pressinbjudan: tankesmedjan Fores

Fores välkomnar dig som journalist till nästa veckas seminarier. Efter samtalen finns det möjlighet att intervjua panellisterna, se kontaktuppgifter längst ner. Klicka på rubriken för mer information. Varmt välkommen!

EKONOMI

14 jan, Stockholm: Framtidens ramverk för finanspolitiken – hur ska det se ut?
Ska vi skrota överskottsmålet? Frågor kring det finanspolitiska ramverket har blivit aktuella i debatten. Under ett lunchseminarium tittar Fores på frågan ur internationellt, historiskt och framtidsperspektiv. Medverkar gör bl.a. Xavier Debrun, Belgiens centralbank, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Erik Åsbrink, fd finansminister (S), Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet. Susanne Ackum modererar.

MIGRATION

15 jan, Stockholm: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?
Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till den parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Lyssna till Tommi Teljosou, Riksrevisionen, Andrea Spehar, CGM, Göteborgs universitet och Anna Lindblad, Asylrättcentrum. Tove Hovemyr, sakkunnig migration, Fores modererar.

POLARISERING

16 jan, Stockholm: Kunskapstörst och folkbildning år 2020
Kan folkbildning bidra till minskad polarisering stad och land? Med utgångspunkt från Christina Jutterströms bok Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning diskuterar vi studiecirkeln, kunskapstörst och folkbildningens möjlighet år 2020. Medverkar gör Christina Jutterström, Banar Sabet, Studieförbundet Vuxenskolan och Erik Amnå, Örebro universitet. Angela Ekman-Nätt, Fores Nord, modererar.

EKONOMI / POLARISERING

17 jan, Stockholm: Varför ökar inkomstskillnaderna i Sverige? LU2019 ger svar
Inkomstskillnaderna i Sverige ökar och närmar sig nivån i andra europeiska länder. Johanna Åström, huvudsekreterare, LU2019, presenterar slutsatserna från Regeringens Långtidsutrednings huvudbetänkande, som förklarar de ökade skillnaderna samt analyserar på vilket sätt de kan påverka ekonomins funktionssätt. Prof Anders Björklund, SOFI, Stockholms universitet, och Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv kommenterar. Susanne Ackum modererar.

Kontakt

Är du intresserad av en intervju med någon av paneldeltagarna i samband med seminariet? Vänligen kontakta

Andrea Sjögren Karlsson, kommunikatör, Fores
E-post: andrea.sjogrenkarlsson@fores.se
Tel: 070 781 59 69 

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se