Vasamuseets Vänner

Pressinbjudan - Vasamuseets Vänner skjuter skarpt - Testskjutningar av Vasakanonen inleds

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 11:11 CEST

Vasamuseets vänförening har initierat ett projekt, Vasakanonen, där en exakt kopia av Vasas 24- pundiga kanoner gjutits och färdigställts med all kringutrustning. Onsdagen den 22 oktober genomförs testskjutningar mot en nybyggd del av Vasas fartygssida vid Bofors Test Center, BTC, i Karlskoga. Projekt Vasakanon är ett forskningsprojekt som syftar till att utreda vilken verkan kanonerna på ett 1600-tals örlogsfartyg hade och den miljö dåtidens sjömän verkade. Media välkomnas att närvara vid skjutningarna och höra mer om projektet.

Vid mediaträffen närvarar Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets Vänner, Fred Hocker forskningsledare vid statens Maritima Museer, Stefan Krohl, vd för Bofors test Center, kanonbesättning och många andra som deltagit inom ramen för projektet.

Datum: Onsdag den 22 oktober mellan 0945-1500

Program:

0945: Samling vid vakten/grinden vid Bofors Test Center, Karlskoga, för inpassering, därefter gemensam buss till skjutvallen där kaffe serveras.

1030: Genomgångar, presentationer och förevisningar av målet och kanonen. 1145: Första skott mot målet.
1200: Lunch serveras. Möjlighet att besöka målet och se resultat av skottet. 1330: Fortsatt verkansskjutning mot målet

1400: Intervjutillfällen av medverkande och ansvariga 1500: Förevisning slut och besökarna lämnar BTC

För ytterligare information, koordination och anmälan:

Anmälan till Mårten Granberg senast 20 oktober via: marten.granberg@kustjagarna.se eller via tel. mobil. 070-7640100.

Vid anmälan uppge namn, personnummer (för inpassering till BTC) samt vilket media ni representerar. Vi rekommenderar varma och regntåliga kläder då hela dagen är utomhus. 


Föreningen Vasamuseets vänner bildades 1991. Föreningen ska stimulera till ökad kunskap om och större intresse för Vasamuseet samt med ekonomiskt stöd medverka till museets fortsatta utveckling. Genom medlemsavgifter från företag och enskilda medlemmar skapas medel för att driva projekt som ytterligare bidrar till Vasamuseets popularitet. Besök Även http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/