VA-guiden AB

Pressinbjudan: Vatten Avlopp Kretslopp 2018 i Gävle

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 08:00 CET

Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra experter, tjänstemän och konsulter från hela Sverige för att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och få inspiration.

VA-guiden, Gävle kommun, Gästrike Vatten och Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en konferens med fokus på vatten, avlopp och miljö ur både ett lokalt och nationellt perspektiv.

Plats: Gävle Konserthus
När: Vi rekommenderar er särskilt att besöka konferensen den 22 mars 08.30–10.00. Vi arrangerar då Expertsamtal i morgonsoffan samt utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2018.

Expertsamtal i morgonsoffan

På förmiddagen den 22 mars arrangeras två expertsamtal i konferensens morgonsoffa. I det första deltar Mattias Nordeborn, Laholmsbuktens VA och Mattias Öberg, Swetox som kommer diskutera under rubriken Vatten och miljögifter – hur stora är problemen?. Mattias Nordeborn arbetar med dricksvattenfrågor i Halmstad och Laholm, där dricksvatten förorenats av högflourerande ämnen från brandövningar. Mattias Öberg har i över tio år forskat kring hälsoriskbedömning av kemikalier. Tillsammans diskuterar de kring de största olösta problemen och utmaningarna som är kopplade till miljögifter i vatten idag – och hur vi ska lösa dem.

Därefter möts Jonas Johansson, Kävlingeåns vattensamverkan och Höje å vattenråd och Christina Wikberger från Stockholms stad. De kommer diskutera under rubriken För lite ekosystemtjänster i planeringen. Enligt regeringens etappmål, som är en del av både generationsmålen och miljömålen, ska värdet av ekosystemtjänster vara allmänt känt och integreras i ekonomiska såväl som politiska ställningstaganden senast 2018. Men än så länge saknas perspektivet i de flesta dagvattenstrategier och VA-planer. Hur gör vi för att komma igång? Och varför är det viktigt? Jonas och Christina diskuterar hur ekosystemtjänster värderas ekonomiskt och hur de ger en gemensam plattform för ingenjörer, biologer och stadsplanerare.

Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2018

Efter expertsamtalen kommer vinnarna av Avlopp & Kretsloppspriset 2018 att presenteras. 2018 går priset till Helsingborgs Stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+. H+ är Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid, och innebär att ett gammalt industriområde ska omvandlas till fyra stadsdelar med tydlig miljöprofil, 5000 nya bostäder samt kontorslokaler, restauranger och affärer.

Helsingborgs stad analyserade befintliga och framtida system inom avfall, vatten, avlopp och energi tillsammans med Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning och NSVA. Samarbetet resulterade i ett unikt avloppssystem som använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring.

Priset utgörs av 20 000 kr i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom föreningen Toaletter Utan Gränser.

Medier hälsas varmt välkomna att delta under konferensdagarna

Mer information och konferensprogram:
www.vattenavloppkretslopp.se

Pressackreditering
Mattias Mattsson, vd VA-guiden
mattias.mattsson@vaguiden.se
0583–406 78

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.