Miljödepartementet

Pressinbjudan - VEM TALAR SANNING OM KÄRNAVFALLET?

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 09:24 CET

Experterna är oeniga om kärnavfallet - argumenten haglar men vem talar sanning?

Efter 30 års forskning kommer kärnkraftsindustrin nästa år att söka tillstånd för att förvara det högaktiva kärnbränslet på ca 500 meters djup i Östhammars berggrund. Kritikerna anser dock att deras metod inte är tillräckligt säker. En del förespråkar flera tusen meter djupa borrhål, andra vill inte ha något slutförvar alls.

Kärnavfallsrådet har under de senaste åren belyst problemet med utfrågningar om de mest kontroversiella frågorna. Diskussionerna har varit intensiva, sakargument har blandats med värderingar, och förtroende mellan vissa aktörer har varit lågt. Samtidigt har det skapats ett gemensamt expertspråk mellan dem, som gör det svårt för vanliga människor att förstå vad som sägs.

Nu har vi samlat argumenten från två av dessa utfrågningar och ställer frågorna: Finns det någon sanning - eller bara värderingar? Vad bygger förtroende och vad skapar misstro? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Välkommen till seminariet "Vem talar sanning om Kärnavfallet?".Tid och plats:
Tid:    9 december 2009, kl. 9 - 16.30
Plats:  Näringslivets hus, Storgatan 19,  Stockholm
Moderator:      Staffan Dopping
Pris:   gratis


Kontakt:
Anmäl ert deltagande till Karolina Brogan
karolina.brogan(a)environment.ministry.se


Kontakt:
Eva Simic
Kanslichef,
Kärnavfallsrådet
08-405 12 04