Företagsakademin

Pressinbjudan: Vikten av kompetensutveckling - Företagsakademin presenterar sin forskning vid slutkonferens av projektet Företagsakademin2.

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 12:23 CET

Sedan starten i januari 2009 har 1200 företag och 3000 medarbetare utbildat sig genom projektet Företagsakademin2. Projektet har riktat sig mot företag inom Stockholmsregionen med max nio anställda och som har varit verksamma i minst ett år. I samband med projektet har en följdforskning gjorts för att bidra till en ökad kunskapsbildning om mikroföretag och hur kompetensutveckling kan påverka deras möjlighet till utveckling och tillväxt.

Företagsakademin2 är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt riktat mot mikroföretag verksamma i Stockholms län som drivs av Företagsakademin FA AB Stockholm på uppdrag av ESF, Europeiska Socialfonden.

 Tid: 1 december, kl. 13.00-17.00

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19. Stockholm.

För anmälan och frågor, vänligen kontakta Luba Grahn Lokner, marknadschef Företagskademin, luba.lokner@foretagsakademin.se

 Program

Moderator: Tilde de Paula

13.00 Välkomnande och kort om projektet

Camilla Björklund, projektledare Företagsakademin

13.10 Skapar kompetenssatsning i mikroföretag tillväxt och innovation?

Anders Lundström, professor Mittuniversitetet, med senaste forskningsresultaten.

13.45 Paus

14.15

Betydelse av kompetensutveckling för företag med ägare av utländsk bakgrund.

Maroun Aoun, VD IFS Rådgivning.

14.30 ”Med högre kompetens kunde vi verkligen effektivisera och höja kvalitén på verksamheten”.

Esperanza Mattisson, företagsledare Latino Deli.

14.45 ”Med kunskap från Företagsakademins utbildningar i ryggen blev allt så enkelt”.

Michael Gumowski, försäljningschef Online Partner.

15.00 Slutord från Företagsakademins VD, Erik Lindholm.

15.10 Paus

15.40 Sociala medier – nya möjligheter, nya spelregler. Föreläsning om sociala mediers betydelse för småföretagare.

Tobias Landén, webbstrateg, Ackebrink.

 17.00 Slut.

 

 

Om Företagsakademin

Företagsakademin driver EU-finansierade projekt på uppdrag av ESF. Företagsakademin arbetar med att främja entreprenörskap och tillväxt för mikroföretag genom kompetensutveckling och har utbildat ca 7800 personer på 4700 mikroföretag. Företagsakademin har tidigare drivit soloprojektet för enmansföretag 2001-2004 och Företagsakademin1 för upp till fyra anställda mellan 2004-2007. Projektet Företagsakademin2 har riktat sig mot mikroföretag inom Stockholmsregionen och avslutas 2011. Samtidigt drivs Företagsakademin3 som riktar sig till mikroföretag med upp till nio anställda som sträcker sig fram till 2012.


Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.