Justitiedepartementet

Pressinbjudan: Yakin Ertürk medverkar på expertmöte om hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:26 CET

Den 4-5 november anordnar statsrådet Mona Sahlin ett expertmöte om
hedersrelaterat våld med medverkan av bl.a. Yakin Ertürk, FN:s
specialrapportör om våld mot kvinnor. Syftet med expertmötet är att
inhämta kunskap om åtgärder mot hedersrelaterat våld, på både
internationell och nationell nivå, mot bakgrund av internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. Mötet ska också diskutera hur den
internationella konferens som planeras för 2004 bör läggas upp.

– När vi diskuterar ungdomar som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld är det viktigt att vi diskuterar frågan i såväl
nationella som internationella sammanhang. I Sverige har vi kommit en
bit på väg, men samtidigt har vi kunnat konstatera att när det gäller
denna problematik måste lösningen ske på ett internationellt plan.
Hederskulturen känner inga nationsgränser, det visar t.ex. de fall med
flickor som förs bort för tvångsäktenskap eller mordet på Pela, säger
statsrådet Mona Sahlin.

Tid: 4-5 november 2003 kl.10.00.
Plats: Rotundan, Rosenbad 4 i Stockholm.

Deltagarna på expertmötet den 4-5 november är såväl internationella som
svenska experter, företrädare för frivilligorganisationer, politisk
ledning samt tjänstemän inom regeringskansliet.

Internationell konferens 2004
Syftet med den internationella konferens om hedersrelaterat våld som
kommer att genomföras under nästa år är att slå fast och sprida kunskap
om internationella åtaganden inom FN, EU m.fl. internationella organ
för att motverka sådant våld. Tanken är också att analysera
erfarenheter, motivera till effektivare åtgärder samt att diskutera
former för samverkan mellan länder mot hedersrelaterat våld.
Media är välkommen att delta på expertmötet (lunch ingår ej).
Presslegitimation erfordras. Anmälan måste göras till Camila Buzaglo
via mail: camila.buzaglo@justice.ministry.se

Välkomna!

Camila Buzaglo
pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

För mer information om expertmötet:
Eva-Lotta Johansson
08-405 13 38