Region Gävleborg

Pressinfo Regionstyrelse

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:31 CET

Regionstyrelsen håller sammanträde fredag den 5 november

Tid: 10.00, Plats: Region Gävleborg, Norra Ruddammsgatan 30, Gävle.
Lokal: Björnen

Föredragningslista

1. Upprop och protokollsjustering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Kollektivtrafikmyndighet, information Elsmari Julin

4. Förslag till regional strategi för barn och unga, Therese Metz/Elin Sundgren

5. Delårsbokslut per 2010-08-31 Mats Fransson

6 Projektbedömning till Strukturfondspartnerskapet, 2010-12-14--15, Ann Christin Gagge

7. Förslag till revidering av Länstransportplanen, information Ann Christin Gagge

8. Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB Gävleborg, Ann Christin Gagge

9. Kommunalisering av hemsjukvården, Mats Törnquist

10. Verksamhetsplan och budget 2011 samt ELP 2012-2013 Mats Fransson/Ulrika Brandt

11. Information om valfrågor inför den nya mandatperioden, Mats Fransson

12. Förslag till sammanträdesplan 2011, Mats Fransson

13. Strategi för förstärkt folkhälsoarbete i Gävleborg, val av kommunrepresentanter,Johnny Haraldsson

14. Rapporter, Mats Fransson

a)      Utredning beträffande projektverksamheten

b)      Region Gävleborgs ungdomsidrottsstipendium 2010